OME SENSES AND SOME NONSENSES, PAG. 108 - A J A X CLUBNIEUWS Op het veld geweest om de Pieten v. Reenen en v. Deyck te assisteeren bij hun training. Niet, dat ik hun ,,a la Jack" zou helpen, dat zou een beetje over dreven zijn; neen, zij zouden een balletje trappen, en ik zou het leder dan als een jongen hond apporteeren. Gelukkig was het niet noodig, daar wij een keurig lang persoon met veel enthousiasme en weinig voetbal capaciteiten hiervoor volkomen konden „ausnützen". Een kwestie van uitkijken en dagen tellen, zei mijn opoe altijd. Verder dr. Hans Tetzner op het veld ontmoet, de welke eveneens met het bruine monster aan het opereeren was. Een paar kijkers vonden het idioot van Ajax om hiervoor permissie te geven, nu Be Quick kampioen is geworden. Ik voor mij vond hun opmerking nog veel gekker, daar Dr. Hans volgens mij geen verschil meer ziet in een Ajax- of Be Quick-doel. Er bestaat namelijk nog zoo iets als acclimatiseeren. Jack Reijnolds gesproken, een paar dagen voor H.B.S.Ajax, en deelde deze mij mede, dat hij zich niet prettig gevoelde. Alles doet me een beetje pijn, weet je," vertelde hij. Slaap je soms ook een beetje onrustig?" vroeg ik hem. ,'Dat doe ik zeker; maar waarom vraag je dat, stu deer je soms ook voor wonderdokter?" ,,In deze ziekte ben ik reeds uitgestudeerd, er zijn op het moment zooveel goede Ajacieden door aange tast, dat ik allang weet wat er aan het handje is," ant woordde ik wijsgeerig. ,,Wat is het dan, griep of...?" ,,Stop maar," viel ik hem in de rede, ,,het is nog veel erger maar Zondagmiddag om 4 uur zijn jullie stuk voor stuk weer volkomen gezond." Met ik weet niet hoeveel andere Ajax-elftallen zijn de veteranen thans ook kampioen geworden. Na in een bar slechten wedstrijd A.M.V.J. te heb ben overwonnen konden wij bloemen, handdrukken en vriendelijke woorden in ontvangst gaan nemen, en van ons eigen centen een borreltje koopen. (Dit laatste, om iedere schijn van in ontvangst nemen te voorkomen.) 's Avonds zijn we in combinatie met de dames wat gaan wandelen, en heeft Harry v. d. Breggen als feest- penningmeester wat geld in sommige zaken gestoken. (Een geste, die men in deze slechte tijden niet genoeg kan loven.) Voorproever Brefort gaf nog een rondje op het kampioenschap van Ajax, iets dat volgens ons nog wel niet in kannen en kruiken was, maar hetgeen wij, ge zien de spontaniteit van den gever, maar niet naar voren gebracht hebben. Nu nog een paar friendly-games, o.a. tegen de profs", en naar ik vernomen heb tegen Be-Quick (zu schön um wahr zu sein) en dan kunnen we weer op een schitterend seizoen terugzien. A propos, laten we er om denken, dat we den beker bij A.F.C. nog aan moeten halen. Met Paschen gaan we weer tournooien, en na den historischen meesterzet van Napoleon Gosschalk, gaat heel Amsterdam een paar voetbal-hoogtij-dagen tege moet. Van deze plaats af ben ik zoo vrij om onze "binnen- en buitenlandsche vrienden op ons veld een van harte gemeend welkom toe te roepen. Dat Blauw-Wit en Ajax zich deemoedig door hun buitenlandsche vrienden zullen laten slachtofferen, is volgens mij nog niet zoo zeker. Waar de sportpers een verliezers-ronde Blauw-WitAjax voorziet, zou ik willen zeggen, een Amsterdamsche finale is ook nog zoo gek niet. Play-up, groot Mokummers, voetballievend Amster dam staat de Paaschdagen achter jullie. JAMES. VOETBALJAARBOEKJE JL936-1937. Dit boekje zal met September uitkomen en is ver krijgbaar a 40 cent. Dit boekje bevat vele gegevens, o.a. alle bijzonderheden over het Nederlandsch Elftal, tournooien, enz. Het ligt in de bedoeling dit rijk ge- illustreerde Voetbaljaarboekje jaarlijks te doen ver schijnen. Gegadigden voor dit boekje wenden zich tot het secretariaat.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 8