INRICHTING FRANSMAN CARLTON HOTEL CARLTON CORNER BRIEVEN UIT WASSENAAR» verzorgt de spelers van AJAX PAG. 104 - A J A X CLUBNIEUWS AMSTERDAM-C. TELEF. 36132 Hoogtij! De optimisten hebben het alweer gewonnen! Aan de kampioensketen is alweer een nieuwe schakel toe gevoegd! Het is ditmaal niet op wieletjes gegaan, toe gegeven, doch ondanks de liefkoozingen van Hare Lieftalligheid Mevrouw van Boffen geboren Fortuna in de laatste maanden, moet ook erkend, dat de eind- pace van Ajax in dit seizoen allerverdienstelijkst is ge weest. Het is waar, dat de andere gegadigden voor de eerste plaats een knap stuk medegeholpen hebben, doch is dat eigenlijk iets zoo bizonders? Wanneer wij nagaan, hoe onze elftal-commissie zoo ongeveer van week tot week voor puzzles werd geplaatst, de zieken lijst eindeloos was en de veranderingen niet van de lucht waren, dan vinden wij, al met al, dit kampioen schap een nette prestatie! En dan doet het kopje-onder gaan van b.v. Sparta on Velsen niets aan onze prestatie af. Vergissen we ons niet, dan is de homogeniteit in het veld van Ajax stukken aan het verbeteren. Die leegte hebben we, vooral zoo tegen einde 1935, zoo nu en dan leelijk zien gapen in de ploeg van Ande- riessen. Doch er waart thans weer een geest van samendoen" in de ploeg. Wij geven Ajax een be hoorlijke kans in de competitie om het landskampioen schap. Zondag 5 April 1936 Houtrust. Deze bladeren mogen vergelen en kreukels in de huid mogen ons deel worden... wanneer wij zeer oud zullen zijn, zullen we het nog eens hebben over Houtrust en de 52 op H.B.S. Een brokje Ajax-historie! O, neen, bizonder mooi was de wedstrijd niet. Deze ontmoeting was, specta culair, heusch matig, behalve misschien het phenome- nale van Anderiessen's verband houden in de ploeg. Het wonder Bakhuys wilde zich niet ontplooien en Mul was ongelukkig in dezen wedstrijd. En tenslotte NIC. WITSENSTRAAT 5 b. d. WETERINGSCHANS voor Massage, Sportongevallen en Indoortraining VRAAGT ONS TARIEF VOOR VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN, ZOOWEL VOOR VERENIGINGEN ALS VOOR PARTICULIEREN WWm konden wij, Ajacieden, daarmede blij zijn, doch vol doening gaf het niet. Voor H.B.S. was het een slechte dag, met wel de troost van een buitengewone recette, ofschoon voor H.B.S. deze troost ternauwernood telt. Er was wel degelijk de vurige hoop op een kampioenschap, op ein delijk weer eens een kampioenschap in Den Haag. Hier zetelt zooveel oude vergane, roem en voetbal glorie, hier in de stad van H.V.V., Quick en H.B.S. ligt heel een wereld van Nederiandsche voetbalgroot heid besloten... in het grijzende verleden. Zoodat de Haagsche supporters het hunne bijdroegen, dezen mid dag op Houtrust, aan de intense voetbalspanning, die over die twintigduizend toeschouwers hing als een on zichtbaar maar toch duidelijk aanvoelbaar en alles be- heerschend element. Het is jammer voor de Hagenaars en het is spijtig voor H.B.S., doch met recht mocht de H.B.S.-voor zitter in zijn huldiging van de Ajax-ploeg getuigen, dat „vriend en vijand" erkennen moesten, dat Ajax de meerdere was. Zóó was het ook. Wij zijn m.i. geen minuut van den wedstrijd in gevaar geweest. Toen de stand 42 was dan? Een débacle had mogelijk geweest, doch alléén een phantast zit op débacles te spinnen. Ajax' overwicht was overtuigend, dat is onze hulde voor Anderiessen en alle tien de anderen. De strijd is gestreden... de strijd kan beginnen: Feijenoord, Enschede, N.A.C., Be Quick en Ajax? Of komt Blauw-Wit nog in de plaats van Feijenoord? Het kan nog en het zou ons erg veel plezier doen, want een dubbel kampioenschap in de hoofdstad zou een extra-sportieve gebeurtenis zijn. Doch wij houden het op Feijenoord. De kansen? O.i. heeft het Westen de beste kaarten, doch voetballen is geen pokeren!! Hup, Ajax! Speelt voor alles wat jelui waard zijt. En dat is me wat, voor den drommel! VLOKKIE. ZALEN VOOR PARTIJEN EN FEESTMAALTIJDEN HET GEZELLIGSTE BITTERUUR - TZIGANE MUZIEK - N.. -- - -■ ■-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 4