INTERNAT ION A AL A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 103 van onze jongens even releveeren. De met geweldige spanning verbeide uit wedstrijd tegen H.B.S. bracht ons een groote, misschien te groote, maar in ieder geval verdiende overwinningWat deze zege in mijn oogen dubbele waarde geeft is dat we geen moment in deze toch zoo enerverende kamp een speciaal verdedi gend spel hebben gedemonstreerd, terwijl wij ook geen H.B.S.-er speciaal hebben geschaduwd. Terwijl van Reenen geen voet kon verzetten of hij werd zwaar gehinderd, begreep onze halflinie haar taak beter, en bleef de eigen voorhoede voeden. Ook de film, die ik U allen aan raad te gaan zien, laat op dit punt geen twijfel over. We zien Ajax geregeld in den aanvalen juist waar het tegenwoor dig systemenregent, die helaas bijna altijd aan ons mooie spel afbreuk doen, meen ik hierover een woordje te moe ten zeggen. Het eindsignaal werd vanzelfsprekend met het noodige enthousiasme begroet, en met Broekman, Couton en Wim van Gelderen stonden we boven op het dak naast Han Hollander te dansen en te springen. Het moet daarboven vinnig koud zijn geweest, maar veel hebben we er niet van bemerkt. Wel stonden we met een brok in ons keel, toen onze spelers, gedragen door honderden supporters naar de kleedkamers gedragen werden, en de aanwezige Mokummers letterlijk dol van vreugde waren. Maar eerbiedig neem ik m'n cap af voor de H .B.S*~ers, die onze jongens spontaan met de overwinning geluk wenschten, en ons in hun clubtent onthaalden op een wijze, waarvoor het praedicaat Koninklijk" niets te veel is. BravoH.B.S.dat is ware sportmanship. Driewerf Hulde!!! Het diner was geweldig, zoo stel ik me eigenlijk het voetbalwalhalla voor. We liepen allemaal van trots naast onze schoenen, en we verbeeldden ons dat we ieder persoonlijk vijf gaten in het vijan delijke net hadden geknald, 's Avonds in Kras deden we het nog eens dunnetjes over. Het was er erg gezellig, vooral toen er later een strijkje bij kwam. Prae- ses Koolhaas speechte als een ouderling, bedankte voor alle goede wenschen en de mooie blommen, stak iedereen en allen een geweldige pluim op z'n bol,... maar vergat er een, of eigenlijk twee. Daarom klim ik op het schavot en oreer: Hulde Koolhaas, voor je arbeid En je liefde voor Rood-Wit, Dat je voor je club een „Reus" bent, Weet bij Ajax ieder lid, Altijd ben je voor ons bezig, Onvermoeid blijf je in touw, In dit simpele gedichtje, Betrek ik gaarne ook Je Vrouw. Ja ik weet het, er zijn er meer, Die héél veel voor Ajax deden, Onze mooie sterke club, Heeft gelukkig tal van leden Die niet opzien tegen werk, Daarom BLIJVEN we zoo sterk. Maar héél Ajax zingt in koor: Leve Marius en Door. TRIC-TRAC. Zooals onze leden bekend is, wordt voortaan het Paaschtournooi georganiseerd met onze zustervereeni- ging ,,Blauw-Wit" en hebben we dit jaar Amsterdam dan ook iets heel bijzonders kunnen bieden. First Vien na, de bekende Oostenrijksche Prof.Club en Ujpest uit Hongarije zijn onze gasten. Om 1 uur 30 op den len. Paaschdag speelt Ajax tegen de Weeners en om 3 uur 15 Blauw-Wit tegen Ujpest. len Paaschdag wordt op het Ajax-stadion gespeeld, dan hebben alleen onze leden, donateurs en houders van seizoenkaarten toegang op hunne diploma's. 2en Paaschdag wordt in het Olympisch Stadion de verliezers en winnaarsronde gespeeld. Dezen dag zijn alleen de diploma's van Blauw-Wit geldig. len Paaschdag zal er een thé-dansante voor leden en donateurs van Ajax en BlauwAVit gehouden worden na afloop van de wedstrijden, dus ongeveer van 5 tot 7 in ons benedenrestaurant. Hiervoor verleenen de bands van Blauw-Wit en Ajax hunne belanglooze medewerking. Ie Prijs: Zilveren Marathontoren. 2e Zilveren Molen. 3e Beker, aangeboden door het Koggeschip". 4e Plaquette.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 3