ONS HOUTRUST. NUMMER 8 19e JAARGANG 1936 Onder Redactie van: ch. H. GEUDEKER, J. KOOMEN en J. l. MELCHERS Op 24 Maart 1913 boekten Bok de Korver en zijn mannen van het Nederlandsch Elftal op Houtrust de grootsche zege op Engeland, die in onze voetbabhistorie met gouden letters geboekt staafd is als ,,de zege van Houtrust". Op 5 April 1936 bevochten Willem Anderiesen en zijn Ajax* mannen op Houtrust de grootsche overwinning op H.B.S., die in onze Ajax*geschiedenis geboekstaafd zal worden als ,,de zege van Houtrust". Het Houtrust van Bok en Just en Huug is ook ons Houtrust geworden De historische grond aan den Haagschen duinrand heeft ook voor ons historische beteekenis gekregen. Wij hebben er het kampioenschap bevochten, dat wij niet meer verwacht hadden, een kampioenschap, dat nimmer zoo welkom was als thans. Met vertrouwen zijn wij naar de residentie getrokken, niet met de hoop te zullen winnen, wat immers in jaren niet gebeurd was, maar in de verwachting toch wellicht een gelijk spel in de wacht te sleepen, dat ons het begeerde kampioenschap evengoed zou brengen. Onze jongens hebben zich daar niet mede tevreden gesteld. Zij hebben gespeeld, zooals wij niet dachten dat zij nog spelen konden. Daar zat weer enthousiasme achter, dat de techniek in een pas* sende lijst zette en dat al het Rood*Wit, dat in spanning rond het veld geschaard stond, weldadig aandeed. Bravo, jongens, dat was wat wij noodig hadden, dat was waarop wij niet meer hadden durven hopen en dat jullie ons thans gegeven hebt: de vreugde over het kampioenschap niet alleen, maar bovenal het gelukkige besef, dat de oude Ajax* kracht, die ons jarenlang in de voorste rijen van het Nederlandsche voetbal heeft gebracht, nog steeds aanwezig is. VERSCHIJNT MAANDELIJKS - APRIL Afd. Advertentiën: B. WESSEL, Mauvestraat 32, 's-Gravenhage. Telefoon 110978 Postrekening 113258.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 1