KOK'S Café-Rest. „Dubois7' KIPS' LEVERWORST ZWITSERSCHE N „CUBA" Banketbakkerij H. KLINKERT ITERSON's Sportartikelen Bontwerker HOLLANDSCH 12 PAG. 94 - A J AX CLUBNIEUWS y////////////////w//^^^^ HET ADRES voor Hengelsportartikelen A. W. KAMERLING LELIEGRACHT 46 TELEF. 40947 Laat BLOEMENMAGAZIJN SCHELDESTRAAT 95, AMSTERDAM-Z., TEL. 91978 SPORTHANDEL „TRANSVAAL" Pretoriusstraat 2, •t Bloemenhuls j.LBARENBRUG JAVASTR. 29, AMSTERDAM-O. Dapperstraat 70 telef. 50515 J. ZUIDEMA, Warmoesstraat 169, A'dam, Sigarenmagazijn „De Tabaksplant" VRAAGT ONZE SPECIAAL FIJNE SLAGROOM GEBAKJES Amsterdam - Albert Cuypstraat 48 AJAX Supporters en Leden IS EENIGÜ Voor vakkundig opgemaakt Bloemwerk BOSSCH ER'S BLOEM EN HU IS AMSTERDAM-ZUID Leden en Donateurs van Ajax 10 korting. K. W. MIERSEMANN Nieuwe Spiegelstraat 43 Sigarenmagazijn A. VAN RIJSWIJK Sigarenmagazijn „DON BOSCO" Fk A A nTlkl A WoonP'-: VON ZESENSTRAAT 42 ImAIX I I IN A VON ZESENSTRAAT 55 VRAAGT Ceintuurbaan 105-107-109, Amsterdam-Zuid. IS en BLIJFT Opgericht 1842 GRAVENSTR. 26. Uw tolk zijn!! - Telefoon 55208 DE SPORTZAAK DER AJAX1DEN IN AMSTERDAM-OOST SPECIAAL ADRES VOOR VOETBALBENOODIGDHEDEN EN -KLEEDING. TEGEN ONGEKENDE PRIjZEN. Aanbeve'end, H. VERDUIkj Telef. 54631. TABAK- EN SIGARENMAGAZIJN hk Pie'er Nieuwlandstraat AMSTERDAM-O. Specialiteit in Sigaretten JONGENS het bestuur van Ajax weet het, dat bij heerlijk BELEGDE BROODJES verkrijgbaar zijn. Beleefd aanbevelend. Telefoon No. 42557. H.H. VOETBALLERS. Kunnen wij op U rekenen? U rekent ook op mij! RIJNSTRAAT 3 (bij Tramhalte 4 en 8) - AMSTERDAM-Z. - Telefoon 26947 TELEFOON 21852 - bezoeken na afloop der wedstrijden 2e Sweelinckstr. 2-4-6 Telefoon No. 21684 I JAVASTRAAT 111 AMSTERDAM-O. TELEFOON 54383 ROELOF HARTSTRAAT 34 Telefoon 20580 1e PRIJS EN DIPLOMA ALLEEN GEVESTIGD bij het Rijksmuseum AMSTERDAM-C. Tel. 47707 Deze zaak heeft GÉÉN filialen en GÉÉN werkplaats buitenshuis' VIJZELGRACHT 31 Telefoon 31385 AMSTERDAM Enorme keuze in Pijpen, Aanstekers, enz. H. F. VAN GIJZEL LUZACSTRAAT 12 hoek van Bossestraat, AMSTERDAM - Tel. 85I32 AMSTERDAM-O. Tel. 50557 Aannemer van Terrazzo Mozaïk Aanrechtbladen. Specialiteit in: Trappen- en Muurbekleeding, enz. enz. LEVERANCIER VAN AJAX. - WILHELMINA BILLARDS! Telefoon intercommunaal 24063.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 8