K L de beroemde E(weka Scheermesjes 10 voor 44 cent 1e VAN SWINDENSTRAAT 123, AMSTERDAM-O. PAG. 92 - A J A X CLUBNIEUWS Laten we nog even onze schouders er onder zetten, desnoods met injecties, maar volhouden moeten we. Mijn eerste Olympische wederwaardigheid tijdens de spelen te Garmisch-Partenkirchen beleefd en dan nog wel te Amsterdam, je moet maar boffen. Laat ik hopen, dat het U interesseert, in ieder geval sta ik er voor in, dat het historisch is. Een paar weken geleden bezoek ik een van mijn klanten. Als ik door zijn vrouw de huiskamer ben bin nengeleid, zie ik zijne Excellentie (noemt U Uw klan ten ook zoo?) in gespannen< aandacht voor zijn loud speaker zitten. Uitslagen van het ski-springen" fluistert hij zacht- kens; .prachtsprongen" voegt hij er ter verduidelijking aan toe. ,,Drei und sechzig; sieben. Vier und sechzig; neun, fünf und sechzig", klinkt het door de aether. ,,Wie springt er nu eigenlijk?" meen ik te moeten opmerken. „(Dat weet ik niet," antwoordt mijn geachte cliënt, „dat komt er steeds achter aan". Als het er dan eindelijk eens achtaan komt, ben ik een beroerte nabij, en geen wonder: „Schweine glatt gestrichen, neun und fünfzig vier", hoor ik duidelijk, en het blijkt ons, dat wij naar de vee-noteeringen uit Elberfeld hebben zitten luisteren. Over Olympische Spelen gesproken, Een select kwartet Ajacieden heeft de laatste Club avonden een antiek volksspel in eere doen herstellen. Was ik er zoo langzamerhand zeker van, dat bridgen naast voetbal en flirten, zich tot de meest geliefde volksspelen had opgewerkt, Vrijdagavond heb ik ge zien, dat ook het oude in onze moderne harten nog reden van bestaan heeft. Vrijdagavond is er op onzen clubavond, schrik niet geachte lezer weer eens gepokerd. On revient toujours. Van wie deze hernieuwde kennismaking echter afkomstig is, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wat ik wel zeker weet is, dat het poker-face (een niet te onderschatten gelaatsuitdrukking in deze be narde tijdem) en de geperfectioneerde bluf weer op gang gaan maken. Vier steunpilaren onzer clubavonden speelden poker en verscheidene andere steunpilaren keken en... ge noten. Eén keer heb ik maar hooren vloeken, en dan nog heel zacht, een bewijs dus, dat onze zeden er niet op achteruit gaan. Als ik U nog vertel, dat de heer in kwestie, carré azen in handen had, en dat zijn tegenstanders er alle drie bij een stand van twee cent tusschen uittrokken, zult u mij hierin zeker wel gelijk willen geven. „Het gedrag van de voetballers gaat er in het veld niet op vooruit", zei onze werkster mij heden morgen, terwijl zij den zwengel van onzen onvolprezen stofzui ger angstig dicht langs mijn welgevormden neus zwaaide. „Dat ze zoo nu en dan een scheidsrechter uitschel den is zoo erg niet. Ik weet niet, wat scheidsrechters voor menschen zijn, maar je scheldt toch zoo een, twee, drie maar niet iemand voor niks uit, zeg ik maar." „Een beetje kalm aan, Betje", vond ik als goed sport man te moeten interrumpeeren. „Nou ja, zoo erg bedoel ik het niet, en dat de jon gens elkaar zoo nu en dan eens een trap of een stomp geven, kan er ook nog mee door. Met mijn man-zaliger had ik ook dikwijls zoo'n akkevietje. Ik zeg maar zoo: het recht moet zijn beloop hebben; maar wat ik nu weer heb gelezen, vind ik heel verschrikkelijk". „Wat heb je dan wel gelezen, dat je je zoo denkt te moeten opwinden?" meende ik te moeten vragen, ter wijl ik door een katachtigen sprong een zwaai „des stofzuigers zwengel" ontweek. „Leest U dan geen krant? Heeft U dan niet gelezen, dat ze de nieren van Gerrit Keizer beleedigd hebben? Ik vraag me maar af, wat kunnen die nieren nu ge daan hebben, om ze zoo zonder meer maar uit te schelden". Betje heeft gelijk, het gaat werkelijk te ver met die beleedigingen op het sportveld. JAMES. TELEFOON 50116 - 54283 53196 ?'0 FIÉ'.ER WHISKY GOES INTO ANY BOTTLE

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 6