SOME SENSES AND SOME NONSENSES, N. V. STEENKOLENHANDEL „ORANJE NASSAU" AV Q^Q fi AMSTERDAM-OOST wmmmam A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 91 In het vorig Clubnieuws schreef ik, dat de wedstrijd AjaxSparta, voor ons niet meer of niet minder dan ,,to be, or not to be" zou beteekenen. U begrijpt dus wel, dat ik na het gelijke spel van onze jongens, over dit zwaarwichtige onderwerp nog niet veel wijzer geworden was. Maar ja, wat wil het ge val? De Spartanen kregen blijkbaar ineens zulk een medelijden met mijn grand sof", dat zij in no time een paar kostbare (althans voor hun) puntjes verknob- belden. En nu staan de zaken er zoo voor, dat we onze kansen weer voor 100 in eigen handen hebben, en dat wij ons ,,to be" verder in alle vertalingen en de finities de wereld in kunnen sturen. Aan onze jongens verder de daad, om het ,,not to be" naar een andere stad te dirigeeren. A propos, lieve juffrouw Fortuna, wilt U „errissies" aan denken, dat Ajax ook maar een man is, en dat U hem zoo lang niet heeft aangekeken, en dat het nu een schrikkeljaar is, en dat U nu zooveel kunt goed maken, en dat wij dan over een paar weken allemaal „dank U, lieve juffer" zullen zingen. Bij voorbaat vast mijn dank. „Zeg, Henk, dat is goed van je bekeken om onze kampioensvlag nog even bij de hand te houden, dat spaart je straks noodeloos uitpakken." Even een uurtje op ons veld geweest, en daar even reuze gelachen. Wat is n.l. het geval? Verschillende dure menschen, met verschrikkelijk groote uilenbrillen, en met verbazend mooie apparaten staan akelig drukke commando's te geven op ons bij- veld. Jack is niet gekleed voor het feest en loopt in zijn vuile trainingspantalon behoorloos te kankeren. Men zal gaan filmen, en Jack „every inch a sportsman" kan Hollywood en een voetbalveld niet combineeren. „Maar vast aan wennen Jack, misschien trappen wij later nog wel eens een balletje in een of andere studio." Een paar Ajacieden mogen filmhelden worden, om het sportieve gedeelte wat op peil te brengen, en Cor de Vlieger moet voor het oog der camera eenige char ges uitvoeren. Met zijn pootige figuur lukt dit gedeelte wonderlijk goed. De alles overheerschende scene moet echter nog komen, een filmmijnheer (keurig in voetbalcostuum) moet een doelpunt fabriceeren. Het noodlot wil nu, dat genoemde mijnheer uitgesproken rechts trapte (aan genomen althans, dat ik dit streelen van het bruine monster trappen mag noemen) en men hem het leder (met het oog op zon en camera) steeds voor zijn lin kerbeen moest spelen. Na dertig mislukkingen verdween de keeper, en na den vijftigsten zwaai ins Blaue heb ik den operateur voorgesteld, deze scène des nachts met blitzlicht op te nemen, misschien dat het met zijn rechterbeen dan beter ging. De man dacht, dat ik gek geworden was. In een hoek van het veld stond Jack te weenen; met een paar kalme woorden wist ik hem mee naar binnen te krijgen. Zonder iets te zeggen. hebben wij elkaar hier eenige minuten aan zitten kijken. Later is er een blonde jongedame bijgekomen, en die sprak tegen den „Heer voetballer" zooiets van „Dick, we verwachten allemaal een paar goaltjes van je, we zitten allemaal op de tribune, kijk daar". En toen wees ze (ook weer voor de lichtvallingnaar de Gooische stoomtram. Toen mijn oogen zich met tranen vulden zag ik nog flauw, hoe haar voetbalcrack met een splinternieuwen bal tegen zijn borst geklemd, ook weer in de verkeerde richting verdween en het restaurant binnenwandelde. Nu wacht ik alleen nog maar tot de film gaat draaien, en dan fuif ik Jack op een vrijkaartje, hij houdt zoo veel van drama's, heeft hij mij eens«verteld. Met de veteranen, is het een beetje anders gewor den. Het elftal heeft kampioenskansen, en nu moeten zij steeds zoo sterk mogelijk uitkomen; met alle narig heden en genoegens hieraan verbonden. Ondanks dit feit is er echter 1.1. Zaterdag van D.K.S.V. verloren, en dat is nu niet zoo mooi. Hopelijk blijft het hier echter bij, en gaan we toch Kampioen worden. De beste papieren bevinden zich nog steeds in onze handen. Bovendien kunnen we het fanfare-corps en. de „Jan Pleziers" ook niet meer afzeggen. Havenstraat 5, Amsterdam Tel. 90911 (3 lijnen) I\. DwO Oc Z_n. MIDDENWEG 12 ELECTRISCHE TABAKSKERVERIJ EN SIGARENFABRIEK TFI FFOONNUMMFR^ RBaR9_R314n

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 5