ODE AAN J. J. G. PAG. 88 - A y A X CLUBNIEUWS Go KEIZER. Den Zondagavond na den wedstrijd te gen V.S.V. die door het brute optre den van Broek tegen Piet van Reenen zulk een onaangenaam slot kreeg bleek, dat deze wedstrijd voor ons een leelijk staartje zou krijgen: Gerrit Keizer moest n.l. tot zijn schrik ervaren, dat hij een nier-bloe ding had opgeloopen, die zich aanvankelijk heel leelijk liet aan zien. Gelukkig bleek het later nogal mee te vallen, maar toch was hij er ruim anderhalve week mooi mee. Nu is hij weer op de been en het zal niet lang duren of hij kan zijn plaats onder de lat, waar Weppner hem uitstekend ver ving, weer innemen. Met twee zulke doelmannen behoeven we niet benauwd te zijn! JAN SCHUBERT. Jan Schubert is ge lukkig hersteld, zoo dat hij zijn plaats in het elftal weer heeft kunnen innemen. In den wedstrijd tegen Haarlem was hij voor het eerst weer van de partij en toonde hij nog niets van zijn oude kracht te hebben ingeboet. Ook in de friendly game met B.V.V. was het voet bal van de bovenste plank,dat hij te zien gaf. Met Jan weer in de halflinie gaan we de resteerende moeilijke wedstrijden met ver trouwen tegemoet! Opgedragen aan Jan J. Grootmeijer ter gelegenheid van diens veelvoudige jubilea in Febr. 1936. 1. J. G. staat in de krant Ik heb er van gelezen! Vijftien jaar W.E.K., het heele land Kan hiervoor dankbaar wezen. Want J. J. G. is routiné In alle voetbalzaken, In sympathie, in energie Kan niemand aan hem raken. J. J. G., jij jubileert, Dus ga ik je bezingen Man van de daad, steeds onverveerd, Niets is er af te dingen. Jij holde jaren achter 't leer Je refereedluit gaat nog te keer! AjaxsBestuurder zooveel jaar En hiermee ben ik nog niet klaar Als cricketer een renommé Wie telt de runs van J. J. G. Sport is voor J. J G. ,,de daad", Al heeft hij 't andere niet versmaad (Zijn schrijfmachine weet ervan Jan werkte steeds en pakt iets 'an) Hiervoor dus hulde Het is gewis, Dat J. J. G. een „Kaerel" is! Nog vele jaren, J. J. G. Fluit rustig door met feu sacré Maak alle functies tot record, En „blijf" een steunpilaar der sport. Komt ooit de tijd van henengaan Maar neenDaar denk ik toch niet aan, Geen sentiment! Niet waar? O.K.? Kom aan dan: voorwaarts! J. J. G.! D KNFOT

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 2