„OLYMPIA" VAN BOMMEL&Co. IEDERE AJAXIED OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.V. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvm A J A X CLUBNIEUWS PAG. 97 OEFENEN MET DEN AcV.B. Verleden week Woensdagavond vond op het Olym- piaplein een oefenwedstrijd plaats tusschen een Ajax- combinatie en een vertegenwoordigend A.V.B.-elftal. Het talrijk opgekomen publiek werd eenigszins teleurgesteld, daar het vertoonde spel niet aan de ver wachtingen beantwoordde. Een slechte verlichting en een loodzware bal waren de twee factoren, die goed spel nu juist niet in de hand werkten. Voor de rust wogen de partijen goed tegen elkaar op. Wel was Ajax technisch beter, doch het enthousiasme der A.V.B.-ers vergoedde veel. In de tweede helft was Ajax beduidend sterker en slechts aan het krachtig verdedigen van den linksback Ruiter en den keeper De Vries was het te danken, dat de uitslag nog niet grooter werd. In den beginne moest de Ajax-defensie al dadelijk handelend optreden. Vooral van de linkerwing van het in blauw shirt en zwarte broek gestoken bondsteam dreigde gevaar, daar de samenwerking tusschen Geer- lings en Steunenberg aanvankelijk nog niet erg boterde. Door een fraaie schijnbeweging van Knijn kreeg een der onzen een goede kans om de leiding te nemen, doch de keeper redde. Even later gaf v. Leeuwen, die uit stekend op dreef was, een pass aan Aukema, die op zijn beurt Roeg in de gelegenheid stelde om voor te zetten. Knijn schoot hieruit rakelings over. Een lange center van Fraenkel verknoeide Schelvis jammerlijk. Uit een voorzet van den linksbuiten, die clean off side stond, hetgeen de scheidsrechter over het hoofd zag, wist de handige S.A.V.M.-linksbinnen Aelberts zijn elftal de leiding te geven. Laatstgenoemde gaf zijn middenvoor nog een mooie kans, doch diens schot ging keihard over. Met een 1O-achterstand werd gedraaid. Na de rust kwam Ajax sterk opzetten. Knijn bracht spoedig de partijen op gelijken voet. De sporadische uitvallen van de A.V.B.-ers leverden nu niet zooveel gevaar meer op, temeer daar vooral Steunenberg er nq goed het oog in had. Uit een ver naar voren gespeelden bal kopte Knijn op fraaie wijze naar Fraenkel, die met een uitstekend schot Ajax een voorsprong gaf. Nu was het ijs ge broken, want Roeg zorgde achtereenvolgens voor het 3e en 4e doelpunt. Een gevaarlijk moment ontstond, toen Bonneveld het leder uit zijn handen liet vallen. Hij herstelde zich echter, doch scheen hierbij een overtreding te hebben begaan, want de arbiter wees naar de beruchte stip. Met een keihard schot vlak onder de lat verkleinde de Stucadoor-back Ruiter den achterstand. Ten slotte nam Aukema nog een vijfde goal voor zijn rekening (25), waarmede het einde kwam. De Ajax-combinatie zag er als volgt uit: Bonneveld: Steunenberg en Paternotte; Geerlings, Heumen en v. Leeuwen; Schelvis, Fraenkel, Knijn Aukema en Roeg. JAN VIER. Hoe onze zieke keeper met zijn elftal mede* leefd, blijkt uit onderstaande brief, die hij den spelers schreef. Aan de spelers van 't AjaxAeam dat tegen Haarlem speelt. Waarde clubgenooten, Er is voor ons nog een kleine kans om het kampioenschap te behalen en dat ik er niet bij ben om voor dien kans te vechten, is voor mij al een zeer zware straf; maar jongens, zet vandaag alle* maal je beste beentje voor en doet je uiterste best om de overwinning te behalen. Jullie moeten er voor vechten en laten zien, dat niettegenstaande alle tegenslagen die wij dit seizoen al met spelers gehad hebben, jullie toch in staat zijn de volle 100% te geven.Weppner, voor jou een kleine raad* geving, schreeuw hard als je den bal kan spelen, want dan krijg je de noodige feeling met je backs en Wim Anderiesen, houd Kick Smit in de gaten en niet te ver naar voren, want daar gaat Haar* lem's kracht vanuit en die motor moet jij in be* dwang houden en dat kan je. Nu jongens, bezorg mij morgen een gelukkigen dag, met een overwinning op Haarlem. Jullie alle succes toewenschend, Sportgroetend, G. P. KEIZER Voor Uw EFFECTENORDERS Telefoon 40414.40614 AMSTERDAM-CENTRUM - DAMRAK 92 LID DER VER. V. D. EFFECTENHANDEL Directe telefonische verbinding met voor- en nabeurs. schrijft met PRIJS SLECHTS Fl. 55.- AMSTERDAM - Telefoon 35660 - ROKIN 1 13

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 11