BRIEVEN UIT WASSENAAR, DE „TIJDGEEST" HARVEY'S GOLD LABEL a soft and flavoury SCOTCH WHISKY PAG. 96 - A J A X CLUBNIEUWS Neêrtands Grootste Speciaalzaak in Gordijnen, Linoleums, Tapijten, Bedden, Meubelen Prijs per flesch Fl. 4.50 OVERAL VERKRIJGBAAR Het geheim van den smid! En wat Anderiessen er van wist! speelt te Haarlem 23 Febr. 1936). Dit, ons lijforgaan is geen letterkundig blad. Hetgeen niet wegneemt, dat wij ons best eens te buiten mogen gaan aan literaire hors d'oeuvres. Want dezen middag ben ik er achter gekomen, wat nu eigenlijk de oorspronkelijk Nederlandsche zegswijze: „het geheim van den smid" beteekent. Daar was ik nooit achter! Evenmin als ik een letterkundig exposé kan geven over de uitdruk* king: „hij is voor den bakker", ofschoon ik na af* loop van den wedstrijd HaarlemAjax op 23 Febr. 1936 zeer duidelijk Hein Delsen tegen Reynolds zag lachen: „hij is voor den bakker". Het stond om 3.59 uur op dezen dag des Heeren voor mij vast, dat ie beslist niet „voor den smit" was, dit keer. Enfin, we kunnen ons in al die poes* pas niet te zeer verdiepen, want daar staat je hoofd niet naar, wanneer je van den eenen minuut in den anderen, de zenuwbibberd hebt gekregen vanwege de „spanning". De uitdrukking „het ge* heim van den smit" is mij nu volkomen glasklaar. Wanneer iemand in het vervolg tegen me plaagt (als ie iets riiet zeggen wil) ja maar jongetje, dat is nou het geheim van den smit (tusschen 2 haakjes, smit in de nieuwe vrije spelling!!!) dan weet ik het. Want vóór mij zaten twee joffers uit den Haarlemmerhout. De eerste joffer was de verpersoonlijkte verafgoding van onzen eminenten Smit, den onnavolgbaren tacticus van Haarlem. En de tweede joffer was een van die Haarlemsche joffers, die het 3 keer in de minuut over het ge* heim van den smit hebben!!! Nauwelijks ging Smit met zijn gewiekste bewe* gingen in kris*kras vorm er door heen, of joffer 1 M. G. OUDKERK BILDERDIJKSTRAAT 77-85 AMSTERDAM Begrooting m. prijsopgave Gratis zonder eenige verbinding zei prompt: neen maar, hoe is 't moooogelijk En dan zei joffer 2 even prompt: ja, zie je: dat is nu t geheim van den smit!!!! Ongeveer vijftig maal per wedstrijdhelft!!! Goddank! Nu weet ik het óók! De joffers wor* den bedankt. Maar leuk was het toch! Ik moet vèr teruggaan in de Ajax*historie om een wedstrijd*niveau terug te vinden, zooals van de match tegen de Roodbroeken. Er was nu „spirit" bij Ajax, voor den drommel. Doch niet minder bij de Haarlemmers. En daarom werd het een tempo van je welste. Het was vervaarlijk snel, met prachtige momenten. Ons spel was wel solie* der dan dat van Haarlem, doch niet zoo aantrek* kelijk als het luchtige, meer opengegooide spel van de Haarlemmers. Ik heb groote waardeering voor deze ploeg en ik zou mij eerlijk gezegd met een gelijk spel vereenigd kunnen hebben, hoewel ik toegeven moet, dat onze overwinning niet ge* heel onverdiend is. De overwinning is m.i. voor het leeuwenaandeel te danken aan de stuwende kracht van Anderiessen, die in den waren zin des woords de „ruggegraat" is van ons eerste. Een mooie beurt voor je, Wim. Eere wien eere toe* komt. En nu wij het zoo over het geheim van den smid hebben gehad, voeg ik er aan toe, dat van alle 22 spelers in het veld, Wim Anderiessen het was, die van 't geheim van den smid van Smit het meest afwist! Zie, zoo! En nu gaan we schijnbaar toch nog kampioen worden??? Opgepast! Hier is 't weerbericht voor Ajax per einde Februari 1936: Sterke tegenwind uit Zuidelijke richting. Kans op onweer. Later wellicht opklarend. Uit Houtrust wordt geseind: „Weest op Uw hoede!"

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 10