IETS VOOR DE JEUGD EN DE OUDEREN. A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 83 De redactie vraagt, dus wij draaien... even een bij drage voor het clubblad in elkaar. Het is Zondagavond en verschillende phases van de big match Ajax-Sparta warrelen nog door m'n brein. De rasechte clubsupporter in me houdt zich krampachtig vast aan de vele geheide en helaas gemiste kansen, de oud-voetballer in me giet echter balsem op de nu helaas vervlogen kampioens illusies, en toont me zuiver en zakelijk aan, dat het aan tal zwakke plekken in onze eere-ploeg te groot is, om een beter resultaat te mogen verlangen. Ach ja, ik weet het wel... als Vrouwe Fortuna een beetje meer op onze hand ware geweest, hadden we in deze match wellicht wel beslag kunnen leggen op beide punten; dit neemt echter niet weg, dat de Sparta-ploeg toch wel een gaver geheel vormde dan de onze. En had Sparta na den wel of met-verdienden 20^ voorsprong niet verstard in haar defensieve spel, en wat meer op den aanval gespeeld, had ook dat ééne punt ons niet ten deel gevallen. Het zit Ajax dit seizoen niet mee, dat is zeker. Diepenbeek heeft z'n knie leelijk ontwricht en is nog lang niet de oude, Schubert is ook al door een blessure sinds ge- ruimen tijd op non-actief en in de voorhoede wil het hee- lemaal niet boteren. Van Reenen en Mulders moeten hier al het zware werk doen, en al geven zij zich heelemaal, er is toch een grens. Toen ik vóór den wedstrijd vernam, dat Van Reenen vrij zeker niet kon spelen, omdat hij een leelijke tuimeling met z'n fiets had gemaakt, was ik van dit bericht méér in de war, dan van de mededeeling in het ochtendblad, dat er 3000 Italianen waren gesneuveld, zes auto's tegen elkaar waren gebotst, er weer heibel was in het Fransche Parlement, en oud-Minister Steen- berghe weer eens een balletje had opgegooid voor deva luatie van den Nederlandschen gulden. Gode zij dank, was Pieter er toch, en hij speelde ondanks z n ge deukte ribbenkast toch maar weer een gaaf spelletje. HuldePieter. De spreuk, welen zijn geroepenmaar weinig uitverkorenzou zeker in onze kleedkamers een eereplaats verdienen, en misschien als leering kunnen dienen van de vele reserves, die nu, helaas tot heden tevergeefs pogen ons de oude sterren te doen ver geten. De toekomst behoort aan de jeugden wéé de club, die niet tijdig maatregelen neemt tegen oaalworm en motWij moeten het dus prijzen, dat de elftal commissie alles in het werk stelt nieuwe loten op den ouden Ajax-stam te enten. Maar, o Wim Volkers, wat laat je een leegte achter. Er is natuurlijk een tijd van komen en er is een tijd van gaan, maarwat missen we je. Ach, die fijne snelle rennen En dien afgemeten pas, Die perfecte schijnbeweging Waar je professeur in was, Die beheerschte bal-controle, Dat de bal betooverd scheen, Links of rechts't was je hetzelfde. Kerel, dat kon jij alleen.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 9