DE „TIJDGEEST" AJAX.PAASCHTOURNOOI. Neërlands Grootste Speciaalzaak in Gordijnen, Linoleums, Tapijten, Bedden, Meubelen SPAARBANK VOOR DE STAD AMSTERDAM PAG. 82 A J AX CLUBNIEUWS In ieder geval zal hij nu wel weer bij de volgende wedstrijden aanwezig kunnen zijn, en al zal het dan nog wel niet als speler zijn, toch doet het ons veel genoegen je weer in je oude vertrouwde omgeving te kunnen begroeten. Jan, nog even moed houden, je voetbalschoenen zien er nog prima uit, mooi ingevet en nieuwe veters, en een rood-wit shirt zal er ook nog wel voor je op te schommelen zijn. In ieder geval vast mijn hartelijke gelukwenschen met je op den poot zijn, en tot kijks. Hedenavond even Piet de Boer, den Blauw-Wit- spil, gesproken. Deze huppelt ook weer, zij het dan nog op een wandelstok, langs 's Heeren wegen. Piet, namens je Ajax-vrienden een spoedig en algeheel her stel. De laatste clubavonden vond ik tot mijn spijt niet zoo daverend meer als vroeger. Hoe komt dat eigen lijk? Dat Jan Oudheusden met zijn pak nog te betalen diploma's aan de tafel der wijzen is neergestreken, is vanzelfsprekend, het is nu eenmaal crisis, en voor kwitanties loopt men vandaag de dag wel eens groo- tere straatjes om. Een goed Ajacied weet echter zijn plichten, dus dit zal ook wel weer in orde komen. Wat zou er dan eigenlijk nog meer aan kunnen haperen? Een moeilijke vraag, waar toch echter wel een oplossing voor te vinden is. Spreekt u maar eens met uw vrouw of verloofde. Heusch, als u vertelt, dat u naar den clubavond gaat zal het best losloopen, maar als u het zoover voor elkaar hebt, laat dan s.v.p. uw vroo- lijkste gezicht niet thuis. Heeren, weest voortaan niet alleen het zonnetje in uw huisgezin, maar laat ook een beetje afschijnen op onze clubavonden, een goede en gezellige vriendengeest is nu eenmaal onontbeerlijk voor een goed clubleven. In lang niets over de Veteranen geschreven. Dat zij aan het sparen zijn voor daverende festiviteiten mag ik, geloof is, niet zeggen. Dat moet een ver s)®®®®®®®®®/®®/®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®/®®®®®®® Evenals vorige jaren organiseert Ajax ook dit 1 jaar wederom een groot Paasch-tournooï. Het Bestuur is met de beste buitenlandsche prof-clubs in onderhandeling, zoodat de Amster- dammers in de Meer weder prachtige wed- strijden krijgen te aanschouwen. rassing blijven voor thuis, want als de voorteekenen niet bedriegen zal het wel een heerendiner worden. Blij, dat ik nog niet zooveel vorderingen gemaakt heb. dat ik om avondpermissie moet vragenDie spor tieve Ajax-vrouwtjes toch. Vorige week zijn we er uitgebekerd, door de Geuzen. Tot mijn spijt kon ik het experiment niet volgen, maar naar ik vernomen heb was het niet noodig geweest. Erg veel pijn hebben wij er overigens niet om gehad, want wij hebben dit jaar onze zinnen meer op het kampioenschap gezet, en wat dat betreft, vraagt u het maar aan S. D. A. Pretenties hebben wij niet, integendeel, ook u staan wij toe om ons over een paar weken de hand te komen drukken, als wij gezeten zijn in open „handdouwers' te midden van hulst met veel bessen, brandnetels en andere orchideeën. Edelmoedig zullen wij dan heete centen onder de opdringende massa werpen, en als ons clubblad niet zoo opvoedkundig werkte, dan zou ik nog schrijven over de hausse in aandeelen Schiedam, maar dat durf ik niet aan, ik zou last krijgen met de diverse va'dren en moe'dren. Heusch, ladys en gentlemen, ons kampioenschap is langzaam maar zeker op komst, en over eenige weken hopen wij het eeremetaal aan onze schonkige beenderen te kunnen ophangen. (Onze dikke gedeelten zijn n.l. weggepunktrolt. Volgenden keer zult u meer hooren van het legioen der zwaar-bejaarden. So long, JAMES. M. G. OUDKERK BILDERDIJKSTRAAT 77-85 AMSTERDAM Begrooting m. prijsopgave Gratis zonder eenige verbinding OPGERICHT IN 1848 Hoofdbureau SINGEL 544-546 Spaarbusjes gratis in bruikleen te verkrijgen. In.1934 werd door middel van deze busjes ruim f 215.000.gespaard. wmmmmmmmmmwmmmmmm mmm,

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 8