KOK'S Café-Rest. „Dubois 't B|oeme"huis J.L. BARENBRUG Banketbakkerij H. KLINKERT KIPS' LEVERWORST Bontwerker ZWITSERSCHE N „CUBA" Sigarenmagazijn „MAJA" ITERSON's Sportartikelen HOLLANDSCH 12 PAG. 80 - A)AX CLUBNIEUWS HET ADRES voor Hengelsportartikelen A. W. KAMERLING Laat BLOEMENMAGAZIJN SPORTHANDEL „TRANSVAAL" ?r?lfriuS5,;a^2o Dapperstraat 70 telef. 50515 J. ZUIDEMA, Warmoesstraat 169, A'dam, Amsterdam - Albert Cuypstraat 48 Voor vakkundig opgemaakt Bloemwerk BOSSCHER'S BLOEM EN HU IS K. W. MIERSEMANN Sigarenmagazijn A. VAN RIJSWIJK ELECTRO-TECHNISCH BUREAU „DAMA", FkA A OTIkl A WoonPL: VON ZESENSTRAAT 42 |V]/\|\ I llNA WerkP'.: VON ZESENSTRAAT 55 VRAAGT AJAX Supporters en Leden Ceintuurbaan 105-107-109, Amsterdam-Zuid. IS en BLIJFT Opgericht 1842 GRAVENSTR. 26. LELIEGRACHT 46 TELEF. 40947 Uw tolk zijn SCHELDESTRAAT 95, AMSTERDAM-Z., TEL. 91978 Telefoon 55208 DE SPORTZAAK DER AJAXIDEN IN AMSTERDAM-OOST SPECIAAL ADRES VOOR VOETBALBENOODIGDHEDEN EN -KLEEDING TEGEN ONGEKENDE PRUZEN. Aanbevelend, H. VERDUIN Teief. 54631. JAVASTR. 29, AMSTERDAM-O. tabak- en sigarenmagazijn hk Pie'er Nieuwlandstraat AMSTERDAM-O. Specialiteit in Sigaretten JONGENS het bestuur van Ajax weet het, dat bij heerlijk BELEGDE BROODJES verkrijgbaar zijn. Beleefd aanbevelend. Telefoon No. 42557. Warmondstraat 194 AMSTERDAM-W. Telefoon 84772 (Cel) Alle bestellingen worden Telefonisch opgenomen en prompt bezorgd. VRAAGT ONZE SPECIAAL FIJNE SLAGROOM GEBAKJES TELEFOON 2 1852 2e Sweelinckstr. 2-4-6 IS EENIG Teleloon No. 21684 I JAVASTRAAT 111 AMSTERDAM-O. TELEFOON 54383 ROELOF HARTSTRAAT 34 AMSTERDAM-ZUID Telefoon 20580 Leden en Donateurs van Ajax 10 korting. 1e PRIJS EN DIPLOMA ALLEEN GEVESTIGD: Nieuwe Spiegelstraat 43 bij bet Rijksmuseum AMSTERDAM-C. Tel. 47707 Deze zaak heeft GÉÉN filialen en GÉÉN werkplaats buitenshuis VIJZELGRACHT 31 Telefoon 31385 AMSTERDAM Enorme keuze in Pijpen, Aanstekers, enz. TIMORPLEIN 1 Telefoon 51098 en 55751 AMSTERDAM (O.) Het speciale adres voor alle merken Stofzuigers en Radio's VERKOOP- Reparaties en bewikkelen van Stofzuigers, Motoren, enz. BUREAU WERK- EN RIJWIELHERSTELPLAATS: TIMORPLEIN 15 A der A. E. G AMSTERDAM-O. Tel. 50557 Aannemer van Terrazzo Mozaïk Aanrechtbladen. Specialiteit in: Trappen- en Muurbekleeding, enz. enz. - LEVERANCIER VAN AJAX. bezoeken na afloop der wedstrijden wilhelmina B1LLARDS Telefoon intercommunaal 24063.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 6