VAN OVERAL VAN ALLES WAT. IEDEREci^ „OLYMPIA" INDOORsTRAINING. Het Bestuur heeft besloten, in verband met de te geringe belang* stelling der leden, de indoor*t raining tot nader order stop te zetten. De technische oefeningen onder leiding van REYNOLDS gaan na* tuur lijk gewoon door. DE LEEGE PLAATS.... OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.V. TELEFOONNUMMERS 53832-53140 A)AX CLUBNIEUWS PAG. 79 Er zijn de laatste weken een paar nare dingen ge beurd in onze voetbal-wereld. In de eerste plaats is Leo Halle, keeper van Go Ahead en van het Nederlandsch Elftal, zoo ernstig ziek ge worden, dat men verscheidene dagen voor zijn leven heeft gevreesd. Gelukkig zijn de laatste berichten gun stig en hebben de doktoren van het ziekenhuis te Deventer, waar hij verpleegd wordt, verklaard, dat er goede hoop is, -dat hij erdoor zal komen. Dat bericht is een pak van het hart geweest van de geheele voetbalwereld en niet het minst van ons, zijn Ajax-vrienden. Leo heeft nooit over sympathie van de sportwereld te klagen gehad, sympathie, die niemand meer verdiende dan hij door zijn uitermate sportief op treden en zijn hartelijke kameraadschap. Maar nooit is 't meer tot uiting gekomen, hoezeer men den Deventer reus" op de handen draagt, als thans in deze bange dagen. En het is zeker geen gemeenplaats als wij zeggen, dat wij van harte hopen, dat wij hem weer heel spoedig maar niet te vroeg! - tusschen de palen zullen zien. Want zulke sportsmen als Leo Halle is, kunnen wij op onze sportvelden nog lang niet missen! Nog een paar nare dingen. Maar neen, laten wij daarover maar zwijgen, want daar weten wij te weinig van. Laten we maar hopen, dat het niet waar is. Maar dit is een naar ding. dat wel waar is: Wat dit is? Dit is de leege plaats, beneden in den hal van ons stadion. Men weet, dat de Westelijke Eerste Klassers ons bij de opening daar een muurschildering hebben cadeau gedaan, een geschenk, dat wij bijzonder op prijs stellen, maar... dat er nog steeds niet is. Het is natuurlijk mogelijk, dat Sytze Henstra, die van de W.E.K. de opdracht en... een ferm voorschot heeft gekregen om het te maken, het als een verrassing wil bewaren voor het einde van het seizoen. Maar of de W.E.K. daar genoegen mee zal nemen, betwijfelen we. We hoorden reeds van drastische maatregelen, die zij van plan zijn te nemen en waarmede de edele gevers, die natuurlijk geheel buiten dit ergerlijke verzuim staan en bedankt blijven, groot gelijk zouden hebben. J. S wee ring. Ons lid Jan Sweering behaalde verleden week in Utrecht weer het kampioenschap van Nederland biljarten cadre 452. Een mooie prestatie, te mooi om, al valt zij dan eigenlijk buiten het bestek van onze vereeniging. niet te vermelden. Wel gefeliciteerd. PRIJS SLECHTS Fl. 55.- AMSTERDAM - Telefoon 35660 - ROKIN113 I AV 0 7n AMSTERDAM-OOST IV. DUJ Oc Z_n. MIDDENWEG 12 ELECTRISCHE TABAKSKERVERIJ EN SIGARENFABRIEK

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 5