BRIEVEN UIT WASSENAAR, CARLTON HOTEL CARLTON CORNER PAG. 78 - A)AX CLUBNIEUWS Sluit Schiedam! Ajax verspeelt noodeloos een kostbaar punt (11 op Zondag 26 Jan. 1936) tegen Hermes-D.V.S. Met den kurketrekker op mijn hart... dit is te bar! Er is geen enkel excuus voor dit gelijke spel. In het veld een volkomen superioriteit van Ajax. Een absoluut matige en zelfs bescheiden tegenpartij! En dan...?? Dan toch nog maar net-aan een gelijk spel? Misschien kan ik het verklaren en ik wil het althans probeeren. Het komt m.i. door gebrek aan het noodige enthousiasme. Het ligt in geen geval aan de spel- capaciteiten, noch aan de kennis van wat moet en wat niet moet. Doch de „vonk" is er niet. Die beroemde „vonk" van het heilige vuur van enthousiasme, die sprankelende stof, die wonderen doet in het individu, die massa's kan opzwepen tot geweldige daden. En die een voétbal-ploeg kan inspireeren tot vér boven het ge wone niveau. Kijk, die spirit hebben wij op het oogenblik niet! Wij drijven te veel op ons vet. En dat is de heele chose! Het lijkt mij uitermate moeilijk voor een captain, dit geestelijk bezit van enthousiasme op de spelers over te brengen, doch het zal moeten, wanneer wij tenminste te elfder ure nog willen opklimmen naar de topplaatsen van de competitie-ladder. Wij wenschen het onzen mannen van harte toe, doch wij hebben een beetje vrees, dat de terugslag van zoo veel gebeuk op de onoverwinlijkheid van Ajax, in den laatsten tijd de veerkracht ietwat geparalyseerd heeft. Schiedam! Hermes-D.V.S.-terrein! Vochtig oord, in een prozaisch, armetierig buurtje. Kil, ongezellig. Het Hermes-veld ligt er, nauw grenzend aan leelijke en deels bouwvallige huisjes. Het wekt her inneringen op aan vroegere terreinen, zooals V.O.C. in Rotterdam, zoo maar pats midden in 'n rits volks woningen. 'n Stukje groen in 'n grijze, grauwe plek achterbuurt. En daar waren wij dan met 'n een, o jé, bescheiden aanhang. Geen fut binnen de lijnen, geen fut buiten de lijnen. SLUIT UWE ZIEKTEKOSTEN-VERZEKERING door JOOP PELSER bij o t=- vzvz Vóór de rust een spelletje, dat wij van de Westelijke Eerste eigenlijk niet verwachtten! Dit is geen kwaad sprekerij. Doch eerlijk is eerlijk! Het was geen eerste klas-spel! In de tweede helft ging het beter. Wij her leefden. Tenslotte zijn wij nog altijd en nog steeds aan ,,het goede" gewoon bij Ajax en het is misschien wel goed om dien ouden maatstaf voorloopig nog maar aan te leggen. W^ij verloren tenslotte met 11! Wat zei de wereld ervan? De kleine Ajax-wereld zei ervan, dat het heel erg beroerd was met die 11! Er was een dame, die tegen Theo Brockmann beweerde, dat ie maar weer moest gaan spelen... En toen keken wij allen naar Theo's embonpoint en naar den lach van Theo's gezicht. En toen hebben wij allen, in onze 1l-roes, gelachen. En als je lacht, dan ben je rijk! Dus maar weer voorwaarts! Vol goeden moeds, en sluit Schiedam... maar neem 'n vol maatje spirit"... eiken dag één glaasje. Dan gaan we weer winnen! Vlokkic. UITSLAGEN VAN DEZE MAAND. 19 Jan. 1936. EDO 2—Ajax 2 0—4 26 Jan. 1936. Hermes DVSAjax 1 11 Ajax 2Zeeburgia 2 71 Ajax 3—OSV 2 1—1 De Meteoor 2Ajax 4 13 Ajax 5—DWS 4 5—4 TIW 2Ajax 6 35 Meerboys 2Ajax 7 s.n.o. Ajax AVBRCA 15—0 Ajax Jun. 2SLTO 65 DWS Jun. 4Ajax 3 1—6 Spart.Ajax adsp. 1 afgek. Zeeburgia 2 Ajax 2 adsp. afgek. Ajax 4 adsp.-Ahrends 1 51 Argonaut 1 Ajax 5 adsp. 80 Ajax Vet.SDA 81 2 Febr. 1936. Ajax 1Sparta 1 3—3 KEIZERSGRACHT 257 - AMSTERDAM-CENTRUM - TELEFOON 31486 ZALEN VOOR PARTIJEN EN FEESTMAALTIJDEN L 4 Vy HET GEZELLIGSTE BITTERUUR - TZIGANE MUZIEK

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 4