INRICHTING FRANSMAN verzorgt de spelers van AJAX wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm AMSTERDAM-C. TELEF. 36132 N. V. STEENKOLENHANDEL „ORANJE NASSAU" "f Havenstraat 5, Amsterdam Tel. 90911 (3 lijnen) A J AX CLUBNIEUWS PAG. 77 Ons eerste heeft Zondag tegen Sparta met een gelijk spel genoegen moeten nemen en als we de kranten ge- looven moeten, dan zijn we nu uitgeschakeld voor het kampioenschap. Dat lijkt ook inderdaad wel zoo. maar al staan onze kansen dan niet best meer en heeft Sparta met 4 punten voorsprong op ons en 3 op H.B.S. en V.S.V. althans relatief - verreweg de beste papieren, toch zie ik nog wel een paar verborgen kansjes voor ons liggen. Want H.B.S. en V.S.V. hebben nu wel een punt meer dan wij, maar wij moeten beide clubs nog eenmaal ontmoeten, zoodat dit punt achterstand dus in een punt voorsprong omgezet kan worden. En Sparta zal toch ook nog wel eens een keertje struikelen. Cohen en zijn mannen hebben nog een zwaar programma af te werken van zes wedstrijden, met thuis-wedstrijden tegen A.D.O., Haarlem, H.B.S. (a. s. Zondag) en Hermes en uit-wedstrijden tegen V.S.V. en Hermes. Waarmede we maar zeggen willen, dat er in ieder geval nog mogelijkheden te over zijn. .There's many a slip between the cup and the lip", zeggen de broeders en zusters van Jack en zij hebben gelijk ook. Maar dat is helaas verleidelijke toekomstmuziek en we hadden liever een stevigen marsch gehoord, onzen kampioensmarsch bijvoorbeeld. En ik zou er een lief ding om hebben durven wedden, dat die al in de verte geklonken zou hebben als we Zondag van Sparta ge wonnen hadden. En wat zijn we daar niet dicht bij geweest! Lieve hemel, als ik nog denk aan die laatste tien minuten! Wat hebben we een kansen gehad om het winnende doelpunt te scoren. Maar het wou niet. Dat kan je zoo hebben in een wedstrijd. Zooals het bijvoor- NIC. WITSENSTRAAT 5 b. d. WETERINGSCHANS voor Massage, Sportongevallen en Indoortraining VRAAGT ONS TARIEF VOOR VERZEKERING TEGEN SPORTONGEVALLEN, ZOOWEL VOOR VERENIGINGEN ALS VOOR PARTICULIEREN beeld tegen A.D.O., met die 91, meeliep, zoo liep het nu tegen. Pech? Och, nee, want bij voetbal behooren nu eenmaal ook gemiste kansen. Maar toch waren we niet gelukkig en ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd, dat Piet van Reenen en Loois, als zij nóg eens van die kansen zouden krijgen als Zondag in die laatste tien minuten, zij er dan zeker doelpunten van zouden maken. Maar het lag ook niet alleen aan de voorhoede. Het heele elftal, op een enkele uitzondering na, speelde be neden zijn kracht. Dat is geen verwijt, want we zijn ervan overtuigd, dat ieder gespeeld heeft voor wat hij waard is, maar toch moeten we constateeren, dat het zoowel in onze middenlinie als in de achterhoede af en toe leelijk mis was. Die twee eerste doelpunten van Sparta bijvoorbeeld! Zou vooral het tweede niet te voor komen zijn geweest, als Keizer zijn achterhoede wat meer gedirigeerd had? Ik heb me verder afgevraagd of we niet beter hadden gedaan om in het laatste kwartier, toen het 33 stond, uitsluitend op winst te gaan spelen en bijvoorbeeld Blomvliet naar voren te halen. Wie weet? Ja, wie weet misschien zouden we met 43 of 53 verloren hebben. Maar wat kwam dat er opaan? Gelijk spel stond prac- tisch gelijk met verlies en in ieder geval was het m.i. de kans waard geweest. Dit zijn maar een paar opmerkingen over dezen wed strijd, waarvan we zoo hooge verwachtingen hadden. Misschien ben ik er heelemaal naast, zooals ik er wel licht ook naast ben met de laatste opmerking, die ik erover maken wil, n.l. deze: Of het geen aanbeveling zou hebben verdiend om, juist waar Sparta een bij zondere tactiek volgt, onze tegenstanders tevoren eens in een paar wedstrijden te observeeren en dan, door een deskundige natuurlijk, de tegen-tactiek en de spelwijze die er het best op past, te laten vaststellen, en met de spelers te bespreken. Ik zeg, misschien ben ik er geheel naast. Maar mis schien ook valt er eens over te praten. 1 Door lichte ongesteldheid van onzen vriend Jan Koomen, die met griep het bed moet houden, moeten wij deze kroniek, zijn domein, helaas hiermede afsluiten. Volgende maand, als hij natuurlijk weer beter is, zal hij de andere elftallen wel eens een extra beurt geven. G.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 3