OmCIEELE MEDEDEELINGEN MODERNE KLEERMAKERIJ G. R. TER HORST beveelt zich aan bij Leden van AJAX A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 85 V J. Gosschalk. Op 28 Januari j.l. was het 12J^ jaar geleden, dat de heer J. Gosschalk het voorzitterschap van den Amster- damschen Voetbalbond op zich nam. Dat men deze ..koperen bruiloft'' in den A.V.B. met vreugde gevierd heeft, spreekt wel haast vanzelf, maar dat de belang stelling en waardeering voor zijn werk zoo groot waren als uit de feestelijke bijeenkomst in .American" bleek, moet voor den „kleinen man" toch wel een bijzonder prettige verrassing geweest zijn. Ook wij van onzen kant al ontbraken wij natuur lijk niet op dit feest willen ook hier nog gaarne ge tuigen van onze waardeering voor den man, die zeer veel voor het Amsterdamsche voetbal en dus mede voor ons gedaan heeft en den wensch uitspreken, dat hij er, om te beginnen, nog maar 12J^ jaar aan vast moet knoopen. Proficiat, Ras Gossie! Grootmeijer Deze maand hebben wij ook in onze club een jubilaris, namelijk onzen oud-secretaris Jan Grootmeijer. Hij zal dan 15 jaar bestuurslid zijn van de Vereeniging van Westelijke Eerste Klassers en het behoeft geen betoog, dat de W.E.K. dit feit niet onopgemerkt voorbij zal laten gaan. Ook onze qelukwenschen! le Voorzitter: M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81, telefoon 25005. 2e Voorzitter: W. F. Egeman, Middenweg 74, telefoon 51195. le Secretaris: J. Elzenga, 3e Helmersstraat 47 B. telefoon 82429. 2e Secretaris: A. L. Desmit, Brederodestraat 75, telefoon 82523. le Penningmeester: J. Oudheusden, Stadionweg 281 II, telefoon 21561. 2e Penningmeester: R. P. J. Vunderink, le v. Swinden® straat 13, telefoon 51020. Commissarissen: Th. J. F. Brokmann, Amstelveensche- weg 53, tel. 90088. J. de Boer Jr., Gallileiplant- soen 56, tel. 50883. -J. Roodenburgh, Pieter Last mankade 4 II, tel. 26260. Elftal-Commissies A: Th. J. F. Brokmann, Amstelveen- scheweg 55. F. Couton, Zeeburgerpad 3, tel. 53028. H. Delsen, Bilderdijkstraat 89, telefoon 84457. Elftal-Commissies B: S. Tump, Wilhelminaweg 6, Zand- voort. W. van Gelderen, Leimuidenstraat 2. M. J. Schetters, Tolstraat 192, telefoon 22434. Secretaris Elftal-Comm.: A. de Wit, Valentijnkade 44, telefoon 55510. Jeugdcommissie: J. Koomen, K. Kooiman, F. Kermer. J. Bieshaar, F. H. W. de Bruyn. Kascommissie: A. M. Deerenberg, W. F. Gupffert, H. Lyre. Clubbladcommissie: J. Koomen, J. L. Melchers, Ch. H. Geudeker. Enquette-commissie: M. J. Koolhaas, J. de Boer Jr., A. J. de Kruyff. Leider Cricket: F. Dukker. Leider Honkbal: N. J. Berkhout. DIAMANTSTRAAT 41 - AMSTERDAM (Zuid)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 11