APMEIJE.. A J A X CLUBNIEUWS de beroemde ^fweka Scheermesjes Sigarenmagazijn „De Tabaksplant" Sigarenmagazijn „DON BOSCO PAG. 84 - Je kon zoo heerlijk zuiver schieten, Nog zuiverder dan Willem Teil, Wat liet je ons toch vaak genieten. Van je fijne faire spel, Je bracht de Ajax-vlag naar boven Je bracht ons voetbal-roem en eer. En zevenmaal een kampioenschap Of... zijn het er misschien nog meer. Probeer het nog eens op den vleugel, Heusch, je kunt nog jaren mee, Duidt mij dit vooral niet euvel, Maar... kijk naar Lust van Z.F.C., Ik geef m'n raad heel graag voor beter, Ik ben helaas nog geen profeet, Maar wat er ook gebeurt: ik dank je Voor alles wat je voor ons deedt. En nu wil ik eindigen met een ernstig beroep te doen op de jongeren. Ik volg de wedstrijden van de lagere elftallen geregeld, en kan gelukkig constateeren, dat er talenten genoeg onder schuilen. Alleen moeten zij zich eenige moeite getroosten, om zich tot een speler van klasse op te willen werken. Veel oefenen, niet eigenwijs zijn en er iets voor over hebben zij het parool. Wat ik echter ook constateer is, dat er helaas een categorie bij is, die eerst naar een hooger elftal willen promoveeren en dan „misschien" wel wat meer aan de training zouden willen doen. De „indoortraining" b.v. wordt véél ie schaars bezocht, terwijl ieder insider toch weet, dat het juist het gebrek aan ausdauer is, dat vele Ajacieden parten speelt. Waar ons bestuur letterlijk alles doet om onze spelers onder de meest ideale omstandigheden de mooie voetbalsport te laten beoefenen, is het gewoon 10 voor 44 cent 1e VAN SWINDENSTRAAT 123, AMSTERDAM-O. TELEFOON 50116 54283 53196 H.H. VOETBALLERS. Kunnen wij op U rekenen? U rekent ook op mij! RIJNSTRAAT 3 (bij Tramhalte 4 en 8) - AMSTERDAM-Z. - Telefoon 26947 H. F. VAN GIJZEL LUZACSTRAAT 12 hoek van Bossestraat, AMSTERDAM - Tel. 85132 ergerlijk, dat er nog leden zijn, die door allerlei futuli- teiten min of meer remmend op den goeden gang van zaken werken. Ook dreigt men direct met over schrijvingof wil men zich in een hooger elftal „praten Onze voorzitter der elftal-commissie, Brockmann, had als speler vroeger een leus, die ook nu nog opgeld zou doen: „Eerst poetsen, dan zwammen" was z'n devies. Met deze leus zijn wij groot geworden, en met deze leus willen wij groot blijven. LAAT ER BIJ DE JON GEREN NU EENS EEN HEILIGE WIL KOMEN OM MET DEZEN STRIJDKREET TEN VELDE TE TREKKEN: heb wat over voor je sport en wijs ons desnoods de sabateurs aan. Met ,,Ras Lotsy zouden wij willen commandeeren: „Dan zullen we deze er uit donderen." En hiermede basta: Kom, Jong Ajax, wordt eens wakker, Nu eens „Alle hens aan dek", Iedere speler moet zich melden, Bij den voetballeeraar „JACK Staak dat cigaretjes rooken, Drink eens kwast inplaats van bier, Ausdauer en goede longen, Zijn een eerste factor hier, Rondjes loopen, touwtje springen. Mep den boksbal kort en klein, Wil je „eerste klasserworden, Moet je fit en lenig zijn, Als we allen heilig willen, „ALLEN"', hierop komt het aan, Kunnen we een kracht ontwikk'len, Waar we zelf versteld van staan. TR1C-TRAC De raad, in deze vier regels vervat, blijft natuurlijk voor de persoonlijke rekening van Tric-Trac. REDACTIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 10