BRIEVEN UIT WASSENAAR. A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 67 Keep smiling! Het is vandaag de eerste zondag in het jaar 1936. De eerste voetbahzondag, 5 Januari 1936, en wij kregen om te beginnen een douw. A.D.O. sloeg ons met 21 en zóó zijn wij dan het nieuwe jaar ingegaan. Veel heil en zegen en de beste wenschen. Dank U! Van 't zelfde. Op de tribune. Voor mij de bloem des vrouwe* lijken Ajax*aanhangs, die tot ver in de hooge C zong, schreide, neen, bad om de victorie. Naast mij rechts onze joviale Jan de Boer, onze doelman* zaliger, die bij den gelijkmaker zijn zoon een zoen gaf. Een prachtig oogenblik, dat maar weinigen meegenoten. Links van mij der Ajacieden vader, Marius Koolhaas, altijd kalm en bereid te troos* ten. Het zorgelijke gezicht van Elzinga voorspelde al niets goeds en ook de optimistische glimlach van Oudheusden heeft ons niet kunnen redden. Enfin, we waren op dezen killen Januaridag iet* wat zielig gestemd, toen wij het Zuiderpark ver* lieten. In de stilte van onze studeerkamer over* peinzen wij nu nog eens het slechte begin in 1936. En rekenen uit, wat het nog worden kan! Ha, ha! De stroohalm der hope! Wij grijpen hem vast! Want nog is er kans op het kampioen* schap. De laatste maanden heb ik nog al eens het een en ander opgeteekend uit krantenverslagen over de Ajax*wedstrijden. Ik heb ook Hoven's prach* tige aanmoediging gelezen in een der vorige club* bladen. Het was mij uit het hart geschreven. Vandaag hebben wij een douw in de richting van het kampioenschap af gekregen. Aanschouwt het zorgen* en kommervolle aangezicht des Ajax* huisgezins. Hoort de jeremiades! De krijgszang is verstomd. Wij huilen! Wij vreezen! Wij bibberen! En goed beschouwd is dat belachelijk! Wanneer ik een Wim Volkers zie zwoegen (mijn respect, Wim), wanneer ik een Anderiessen zie rennen en ploeteren om maar een paar van onze cracks te noemen dan zeg ik na de beslis* sing: bravo! Jelui speelt voor je pleizier en je ver* liest. Dat komt omdat jelui, als elftal, eerstens niet de „eeuwige" wonderploeg kunt blijven, en voorts omdat elk elftal up en downs onvermijdelijk heeft. Ik ben te weinig bij jelui wedstrijden (helaas), om mij een oordeel aan te matigen, doch één ding weet ik zeker: er is sinds 10 jaren terug iets ver* anderd in de voetballerij. Het gaat tegenwoordig in de competitie te veel om de knikkers en te weinig om het spel. De opkomst der clubs, de groote opzet van de accomodaties, kortom den strijd om het bestaan, is van invloed geworden op de sfeer van de wedstrijden. En het lijkt mij niet onmogelijk, dat deze „sfeer" bezig is veel te bederven. En wat nu onze club betreft (om dicht bij huis te blijven): indien wij geen kampioen worden, dan is dat het meest doodgewone verschijnsel van de wereld. Waarover zich niemand verbazen, noch ergeren moet! Moeten ergeren zouden wij ons alléén om de gedachte, dat „geen*kampioenschap" onze club* geest zou schaden, wat ik weiger te gelooven. Ik ben absoluut overtuigd van de oersterke „kern" van Ajax. Evengoed ben ik overtuigd van een grooten eerlijken aanhang, in den vorm van dui* zenden donateurs en supporters van de goede soort. Terwijl ik niet twijfel (jammer, dat ik het zeggen moet) aan een gedeeltelijken „aanhang", dien morgen*den*dag rechtsomkeert maakt, als wij in het gevecht blijven steken en onze traditioneele top*prestaties voor tijd en wijle verdwijnen Geloof me, „die aanhang" schreeuwt vandaag al om het hardst, dat het „nou niks meer is met Ajax Laat ze! Laat af van hen! Dat zij heen* gaan in vrede en elders zondigen. Bij ons, in het kamp der roodwitten, richten wij ons naar het aloude versregel uit ons clubblad: de eendracht maakt ons hecht en sterk terwijl de clubgeest de rest zal doen. En zoo gaan wij 1936 in! Ondanks den eersten douw! Wie weet krijgen wij toch nog een aai van juf*Fortuna, doch mocht het niet zoo zijn, welnu, dan niet gehannesd en getobd, zeg met Reynolds en .doé als Reynolds: „Keep smiling!" Uw clubgenoot D. KNEGT alias Vlokkie. Direct van de Koffiebranderij s 21/2 pond KoffieFl. 0.48 2 ons TheeFl. 0.33 Crisis-pakketten Fl. 0.60 KOFFIEBRANDERIJ DA AT EN THEEHANDEL «I. OUU I LIJnbaansaracht 57 an Kloveniersburgwal 43 - - Telef. 41561

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 5