A P M E IJ E R Peek&Cloppenburg PAG. 66 A J A X CLUBNIEUWS de beroemde ^fweka Scheermesjes Ajax, je bent verwend Vroeger ging het goed met onze jongens, en dan ging het ons ook goed, dan zaten wij breeduit, met onze handen op onze goedgevulde buiken, en dan vertelden wij elkaar onder het genot van een goed sigaartje, dat wij toch maar steunpilaren waren van een prima clubje, en dat er heel wat moest gebeuren, voordat onze jongens het loodje moes* ten leggen. Maar ja, nu is de situatie een beetje anders, niet dat de toestand hopeloos is, verre van dat, maar nu dat ons spel iets minder is, en nu onze jongens werkelijk zoo nu en dan verliezen, nu zijn we in* eens allemaal anders geworden. Stuk voor stuk kankeren we nu op het een of ander, de een doet het wat harder en meer afdoende dan een ander, maar al die kleine kankerpitjes bij elkaar, vormen toch een dergelijke geheide kankerpit, dat het nu toch wel eens degelijk tijd gaat worden, dat wij tribunisten onze houding eens gaan wijzigen. Als wij nu eens beginnen met een beetje enthou* siasme, en als wij nu eens gezamenlijk een massa gingen formeeren, geen gewone massa, neen een massa, zooals het Ned. elftal op het moment bezit, een massa, die ook in staat is een wedstrijd voor 50 pCt. uit het vuur te sleepen. Afgesproken? Volgende keer gaan we het pro* beeren, en u zult verstomd zijn, als u bemerkt hoe onze jongens erop reageeren. Ons enthousiasme zal in staat zijn, om onze jongens nu nog naar het kampioenschap te bren* gen, maar dan ook mijne dames en heeren: Op naar Medemblik, Op naar een krankzinnig enthousiasme. (als ik het zoo overdreven schrijf, doet u misschien ook een beetje mee). Het bestuur heeft geoordeeld, enen ik ben mijn laatste vrijigheidje kwijt geraakt. Zooals een mooi park aan een nieuwen verkeersweg wordt opgeofferd, zoo is mijn plaatsje voor de tribune 10 voor 44 cent 1 e VAN SWINDENSTRAAT 123, AMSTERDAM-O. telefoon 50116 54283 - 53196 Onze clublied=dichter (Vlokkie) heeft een nieuw lied gepleegd' speciaal voor de Ajax=werkende leden geschreven om te zingen in de kleedlokalen vóór den wedstrijd. Zie ons volgend nummer. Red. langs het veld gevallen voor de rust en concen* tratie van onze spelers. Twee wegen stonden er tot op heden voor mij open, om de tribune te betreden, een er van was de gebruikelijke, u weet wel langs de trappen naar boven, maar een was er, die mocht ik als semi* officieel persoon ook bewandelen, dat was de weg die onder de tribune voerde. Door een wijs besluit is dit laatste vervallen, en ben ik weer gelijk gericht. Deemoedig nijg ik het hoofd, en breng mijn offertje, eerst mijn wandel* pad van het oude veld, nu weer mijn privilege van de bank vóór de tribune. Wederom is mij een kamer in mijn eigen huis ontzegd, wederom heb ik een deur met „verboden toegang" ontdekt, en nu weet ik het niet meer. „Ik weet niet waar ik loopen mag, ik heb ons Stadion gezien, toen ik daar was met een kennisje, om mijn vrienden te zien voetballen, en als ik in het gras loop, zal er een man komen, die mij een vermaning geeft, en booze woorden tegen mij spreekt, en als ik in het intieme gedeelte onder de tribune verschijn, dan zal men mij dreigen met mijn diploma af te nemen, en als dan eindelijk een man in uniform mij op mijn plaats brengt, dan zal hij zeggen: „hier mag u gaan zitten", maar dan zal ik op zijn pet het woordje „Ajax" lezen, en ik zal dan beseffen, dat ik toch op mijn eigen veld ben, en ik zal hem dan niet hooren". JAMES.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 4