THE ENGLISH HATTER HARVEY's GOLD LABEL a soft and flavoury SCOTCH WHISKY Sigarenmagazijn „De Tabaksplant" HEEREN HOEDEN HEEREN MODES G. C. C. RE ES ER, Prijs per flesch Fl. 4.50 OVERAL VERKRIJGBAAR PAG. 64 - AJAX CLUBNIEUWS EFF ECTENORDERS VAN BOMMEL&Co. Telefoon 40414-40614 AMSTERDAM-CENTRUM DAMRAK 92 LID DER VER. V. D. EFFECTENHANDEL ■H Directe telefonische verbinding met voor- en nabeurs. BH H.H. VOETBALLERS. Kunnen wij op U rekenen? U rekent ook op mij! RIJNSTRAAT 3 (bij Tramhalte 4 en 8) - AMSTERDAM-Z. - Telefoon 26947 barende mededeeling, dat de bekende Hongaarsche prof. Baratky in onderhandeling was met de ex* kampioen van Holland, Ajax (overwinnaar van het internationale tournooi te Brussel enz. enz.) en dat het contract met deze Amsterdamsche club wel spoedig geteekend zou worden! Hoe dat bericht in het Fransche blad is gekomen, mag de hemel weten. Waarschijnlijk heeft de heer Baratky, om zijn waarde te verhoogen, deze onder* handelingen met een club uit het „rijke Holland" maar gefantaseerd en daarbij maar een dwars* straat opgenoemd. Van ons bezoek aan Parijs hebben wij echter vanzelfsprekend gebruik gemaakt om den beken* den hoofdredacteur van „Football", Maurice Pef* ferkorn, te wijzen op de dwaasheid van dit bericht en hem nogmaals onder het oog te brengen, dat in ons land geen beroepsspel bestaat en dat er dus van „onderhandelingen" en een „contract" met Baratky geen sprake kan zijn. Mr. Pefferkorn beloofde ons een rectificatie, maar wij hadden toch liever, dat zulke berichten niet verschenen, want er blijft altijd iets van hangen. Overigens lijkt dit ons meer een kwestie voor het Bondsbureau van den K.N.V.B. dan van ons. Ons amateurisme is een Nederlandsche zaak en als dit in het buitenland in twijfel getrokken wordt of gewoon omver geloopen als door dit bericht, dan moet o.i. de K.N.V.B. daartegen optreden. In dit verband valt er, ook al weer naar aan* leiding van een bericht in een Fransche krant, nog een opmerking te maken. Wij lazen n.l. in het groote Fransche sportdagblad „L'Auto" aan den vooravond van FrankrijkNederland een inter* view met Karei Lotsy, waarin deze o.m. het vol* gende verklaarde: „Ons elftal bestaat uitsluitend uit zuivere amateurs. Slechts aan enkele spelers wordt, gedeeh telijk en dan slechts via hun patroonvergoeding van loonderving gegeven Of het wel erg verstandig van Lotsy is geweest, om dat zoo openlijk te zeggen, zouden wij niet aanstonds willen beweren. Zeker, wij hebben niets te verbergen en wat wij doen kan het dag* licht velen. Maar waarom zulke dingen te zeggen als het niet noodig is? Het legt trouwens ook weer eens den vinger op een onbillijkheid. Want hier is het Nederlandsch elftal iets toegestaan, wat de vereenigingen ver* boden is. Ook daar heeft men met minstens dezelfde moeilijkheden te kampen als bij het Nederlandsche elftal en bovendien lijkt het ons niet meer dan billijk, dat voor alle instanties de* zelfde maatstaven aangelegd worden. SCAT. Heiligeweg 40 - AMSTERDAM - Telefoon 34781 Steeds voorradig zeer groote collectie Hoeden in diverse modellen en prijzen, zooals: STETSON, SCOTT, HABIG, BORSALINO (anticacasa) etc. v/h Chef Meuwsen. Leidschestraat

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 2