OITICIEELE ^^IgEgEEfigGEN w/mmmmm/mmmmmmmmmm A J A X CLUBNIEUWS - PAG. 73 BETALING DIPLOMA'S 2e HELFT SEIZOEN 1935-36. JAN SCHUBERT. N. V. STEENKOLENHANDEL „ORANJE NASSAU" Havenstraat 5, Amsterdam Tel. 90911 (3 lijnen) MODERNE KLEERMAKERIJ G. R. TER HORST beveelt zich aan bij Leden van AJAX werkt, op zijn beurt de schenen van den tegen? stander onder handen nam. Zoo iets als we tegen? woordig dus zouden noemen: „natrappen". Er waren dus blijkbaar in die dagen ook reeds spelers, die meenden eigen rechter te mogen spelen door zelf een overtreding te straffen. In die dagen had men ook reeds een bepaling, dat een speler voor wangedrag van het veld ge? zonden kon worden. Er was nl. bepaald, dat de scheidsrechter eiken speler die met opzet een van de regels van het spel overtrad, uit het veld kon sturen. Over verdere straffen werd niet gesproken. Blijkbaar vond men het reeds een voldoende straf voor een speler, als hij ten aanschouwe van de toeschouwers het veld moest verlaten. Bovendien was daar dan nog als straf het feit, dat zijn partij verder met slechts 10 spelers moest uitkomen. De bepaling op zich zelf was overigens nog al kras. Als men tegenwoordig eiken speler, die op? zettelijk een spelregel overtrad, van het veld zou sturen, zou de strijd vermoedelijk heel dikwijls bij gebrek aan strijders eindigen! (De Scheidsrechter). Bedankt als w. 1.: J. Bonneveld; S. Arema O. C. den Otter. Gerehabiliteerd: L. Visser. Nogmaals worden werkende en junior?leden er aan herinnerd, dat toegang tot de wedstrijden alleen verleend wordt, op vertoon van het diploma loopende over het tijdvak van 1 Januari 193630 Juni 1936. Diploma's zijn verkrijgbaar op clubavonden en op wedstrijddagen in het Ajax?Stadion?restaurant. A.F.C. „Ajax". Giro Nr. 123977. Penningmeester. Jan Schubert, die reeds geruimen tijd rust moet houden wegens een beenblessure, gaat goed vooruit. Wij wenschen hem spoedig herstel toe. De beide afdeeiingen van den A.V.B. junioren? competitie (1820 jaar) zijn wegens terugtrekking van eenige vereenigingen bij elkaar gevoegd. De behaalde resultaten blijven echter voor de com? petitiestanden gehandhaafd. Getrouwd PETRUS VAN DEIJCK en GERTRUD ANTONIE OCKLENBURG Onze hartelijke eelukwenschen. (Red.) Het Bestuur wenscht Leden en Donateurs een gelukkig Nieuwjaar. Voor de vele goede wenschen, ontvangen in ver? band met de jaarwisselingzegt het Bestuur allen hartelijk dank DIAMANTSTRAAT 41 - AMSTERDAM (Zuid)

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 11