OLYMPIA" PAG. 72 - AJAX CLUBNIEUWS ADSPIRANTEN 2. IETS OVER DE SPELREGELS» TELEFOONNUMMERS 53832-53140 IEDERE AJAXIED OLYMPIA SCHRIJFMACHINES N.V. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ajax 2 5 4 1 0 9 17—7 T. O. G. 5 2 2 1 6 10-5 Zeeburgia 6 2 1 3 5 10—11 Bl.Wit 3 1 1 1 3 7—8 W'Meer 4 1 1 2 3 12—12 Animo 4 0 2 2 2 1—10 H.E.D.W. 1 0 0 1 0 3-7 ADSPIRANTEN 3. Ajax 3 6 5 1 0 11 22-10 T.W.M. 1 5 4 0 1 8 9—5 T.O.G. 1 5 3 0 2 6 9-8 Schinkelh. 6 3 0 3 6 8-9 Rapiditas 1 5 2 0 3 4 10—13 Amstel 1 5 1 1 3 3 11—11 W.M.C. 1 5 1 1 3 3 7—10 D.J.K. 2 5 0 1 4 1 5—15 ADSPIRANTEN 4. Z.S.G.O. 1 5 4 0 1 8 21—5 Oosterp. 5 3 1 1 7 7-5 Ahrends 6 3 1 2 7 15-10 Ajax 4 6 3 1 2 7 15—13 O. D.I.V. 6 2 3 1 7 8—7 N. F. C. 7 2 2 3 6 14—17 Bl.Wit 5 1 2 2 4 8—8 Swift 2 6 0 2 4 2 5-12 W'Meer 2 0 0 2 0 0—16 ADSPIRANTEN 5. Aalsmeer 7 6 0 1 12 44—10 Neerlandia 5 4 0 1 8 27—4 T. D, O. 5 4 0 1 8 17—3 Argonaut 6 3 0 3 6 15-14 H.E.D.W. 2 5 2 0 3 4 8—29 Ajax 5 4 1 0 3 2 6—12 O V.V.O. 3 5 1 0 4 2 9—24 T. I. W. 5 1 0 4 2 4—19 V. V. A. 2 2 0 0 2 0 1—16 Ook de veteranen staan er goed voor. Gedu? rende de maand December en Januari staat de competitie hiervoor stil, maar hoe de „ruïne" er begin December voorstond, ziet u hier. AJAX-VETERANEN. D. K. S.V. 9 6 1 2 12 26—15 Ajax 7 6 0 1 12 21—12 V. en V. 9 5 1 3 11 29—19 Geuzen 7 4 0 3 8 22—17 Brandweer 5 3 3 2 6 11—10 A. M. V. J. 8 3 0 5 6 18-17 Blauw Wit 9 2 0 7 4 21—34 S. D. A. 8 1 0 6 2 7-31 We kennen natuurlijk allemaal regel 9, waarin de hoofdzonden van de voetballers aan den kaak gesteld worden. We zeggen opzettelijk „hoofd? zonden" omdat er nog veel meer boosheden be? dreven kunnen worden, die natuurlijk verboden zijn, zonder dat ze speciaal in artikel 9 zijn ge? noemd. Het zou dus heelemaal verkeerd zijn, in? dien men van het beginsel zou uitgaan, dat alles wat niet verboden is in artikel 9, derhalve is toe? gestaan. Daar is bijv. het geval van een speler, die een tegenstander met een speld prikte en het nog veel erger geval van een speler, die een tegen? stander met een mes bewerkte. Nergens in 't spel? reglement staat, dat het verboden is een tegen? stander met een speld te prikken of met een mes te steken en toch zal de scheidsrechter spelers, die zich hieraan bezondigen, wel degelijk moeten straffen. Hoe is dat artikel 9 eigenlijk ontstaan? Die vraag zal men zich stellig wel eens gesteld hebben. Het antwoord is niet gemakkelijk maar toch heeft men wel de grondbeginsels van artikel 9 in oude archieven kunnen terug vinden. Het blijkt dat een strafbepaling als artikel 9 in 1847 door de leiders van de sport op de groote Engelsche kostschool Harrow, werd gemaakt. Die eerste opsomming van hetgeen in voetbal verboden was, luidde: „all charging is fair, but, no holding, tripping, pushing with the hands, shinning or back?shinning is allowed". Dat beteekende dus: „elk stevig aanvallen wordt als eerlijk beschouwd, doch vasthouden, haken, met de handen duwen, „shinning" of „back? shinning" is niet toegestaan". Voor de twee onvertaald gebleven uitdrukkingen kan ik geen Nederlandsch vinden. We moeten die uitdrukkingen daarom wat nader omschrijven. Onder „shin" verstaat men het scheenbeen. Engelsche voetballers hebben voor het iemand tegen de schenen trappen de benaming „shinning" uitgevonden. Over hetgeen onder „back?shinning" werd verstaan, loopen de meeningen uiteen. Het meest waarschijnlijk is het echter dat een speler, wiens schenen door een tegenstander waren be? AY DPlC Q AMSTERDAM-OOST IX. DWO Ot jL.II. MIDDENWEG 12 ELECTRISCHE TABAKSKERVERIJ EN SIGARENFABRIEK schrijft met tl PRIJS SLECHTS Fl. 55.- AMSTERDAM - Telefoon 35660 ROKIN 113

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1936 | | pagina 10