No. 16 DONDERDAG 12 DECEMBER 1929 12de JAARGANG Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESmiT m. 3. ROOLHflflS 3. OUDHEUSDEM ONZE VOORZITTER JUBILEERT i 1904 27 December 1929 27 December 1904 werd Frans Schoevaart als lid van „Ajax" ingeschreven. Ik zie hem ongeveer 25 jaar ge leden als was het den dag van heden, den pittigen jongen kerel „AJAX" „met hand en tand" verdedign. Zijn krachtig lichaam had hij mee om met geweldig harde trappen het terrein te zuiveren. Kon hij het met zijn voeten niet meer af, dan wist hij met zijn sterk hoofd de ballen weg te koppen. Ik herinner mij niet één speler, die zooveel in een wedstrijd kopte als Frans Schoevaart. In 1916 schreef L. in de Sport onderstaand stukje over Frans: Om over dezen popu- lairen Ajax-back iets te schrijven is alleen moeilijk door de keus, die gedaan moet worden uit de tal- looze goede dingen die hij voor Ajax heeft verricht. Schoevaart is Ajacied in hart en nieren en wordt, behalve om zijn uit stekend, soms schitterend spel, zeer gewaardeerd voor zijn juisten kijk op de dingen en zijn praktisch oordeel. Hoewel vroeger een heel enkele keer, wel eens te stevig spelende, heeft hij dit tegenwoordig totaal afgeleerd en is nu het type van den waren voet baller, zooals wij ouderen die nog zoo gaarne zien. Oogenschijnlijk eenigs- zins stug, schuilt onder dit ruwe bolster, een goed karakter; door de volbloed Ajacieden wordt hij ten hoogste gewaardeerd. Bovenstaand berichtje in 1916 geschreven, meende ik bij zijn jubileum in ons blad te moeten plaatsen, omdat hieruit blijkt, dat Frans ge bleven is „AJACIED IN HART en NIEREN". In 1925 werd Frans als opvolger van Egeman tot Voorzitter gekozen en ik moet eerlijk zeggen, de Alge- meene Vergadering heeft eene goede keuze gedaan, want Frans regeert met rechtvaardige hand en weec door zijn voorbeeld de jongere leden op te wekken mede te werken aan den bloei van zijn geliefd ROOD-W1T. Persoonlijk kom ik als lid van het Dagelijksch Be stuur geregeld met hem in contact en dan denk ik

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 1