U DOET TOCH OOK MEE???? ïr~- r is werkelijk niet veel veranderd! IV VRIJDAG a.s. openen wij EEN NIEUWE INSCHRIJVING voor een gezellig BRIDGE, PANDOER en KLAVERJAS-TOURNOOI. Vooral HET BRIDGE is geweldig ingeslagen, en wij verwackten kiervoor minstens ZESTIG DEELNEMERS. De bedoeling is nu ZES wedstrijdavonden te organiseeren met een VASTE VLAAT. Verdere mlicktmgen kij de Commissie. VOETBALLERS, HONKBALLERS, CRICKETTERS, geen Ajacied mag Vrijdagavonds tkuisklijven. J\ CLUBN1EUWS DER A. F. C. AJAX 187 AMSTERDAM, 20 Februari 1930. Mijne Heer en, Het bridgetournooi is thans in een stadium gekomen, dat ons overzicht wel zooveel mogelijk de sterkere- en zwakkere spelers doet uitkomen. Wij schrijven met opzet „zooveel mogelijk", omdat door vele omstandigheden gebleken is, dat, hoe mooi ook in theorie „het iederen speler voor zichzelf" in de praktijk op groote moeilijkheden gestuit is. Zoo ondervonden wij reeds spoedig dat het wegblijven, na den eersten avond, van een der inschrijvers ons wekelijksche programma danig verstoorde. Voorts bleken ook andere deelnemers zoo nu en dan verhinderd te zijn, waardoor het noodzakelijk werd zoon weekprogramma te wijzigen. Juist deze wijzigingen blijken nu het resultaat van ons tournooi onzuiver te maken, aangezien het meermalen gebeurde, dat spelers reeds tegen elkaar uitgekomen nog eens aan één en dezelfde tafel moesten plaats nemen. Het zou natuurlijk mogelijk geweest zijn doublures te voorkomen, doch dan was aan den opzet van het tournooi zeer veel tekort gedaan, aangezien onze commissie zich tot taak stelt de organisatie van geanimeerde clubavonden. In ons geval hebben wij getracht de animo voor het mooie bridgespel zooveel mogelijk gaande te hou den, met een kleine concessie aan de zuiverheid. Ook is gebleken, dat het spelen van drie robbers per avond als teveel moet worden beschouwd. Hierdoor is veel achterstand ont staan. Wij stellen ons daarom voor het tournooi per 21 dezer te beëindigen en vanaf 28 Februari te beginnen met een nieuw tour nooi, thans met vasten partner. Tenslotte meen en wij te mogen concludeeren, dat wij allen door en van elkaar veel hebben mogen leeren en het organiseeren van dit tournooi onze clubavonden veel ontspanning heeft bezorgd. De Commissie voor de clubavonden, M. SMIT. J. SCHOEVAART. G. DE JONGH. HOOGSPANNING! In de Meer op Zondag 2 Februari 1930 bij AjaxA.D.O.; 10. Kom ik, overgewaaid uit de Meijerij, zoon feestelijken clou-wedstrijd bekijken, dan vind ik op het Ajaxveld weer al dat bekende „van vroeger" terug. Daar is Egeman. Durft precies als voorheen al léén naar het veld te zien, wanneer de bal op vijande lijk terrein zweeft. Dan is er Koolhaas, die nergens en toch overal tegelijk is, die laatkomers 'n zitvlakje van houten latjes op modderig gras bezorgt, die heel de boel be-moedert en be-vadert. De zorg-al voor onze Ajax-familie. Dan heb je Nevoh, die als je hem omdraait Hoven is, de onverwoestbare Schoevaarts, 'n brok levende Ajax-historie, Gupffert (wiens slanke lijn al- DE COMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 7