Afgesproken T CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Ze zijn echter zeker te tillen als ALLE SPELERS geregeld komen trainen. J\ 186 ons vertelde, dat het eerste van A.D.O. gewonnen had, wat met luid gejuich begroet werd Op de boot beloofden we elkaar voor a.s. Zondag tegen de Stormvogels onze kuiten nog eens extra in te vetten om het begeerde kampioenschapzien te behalen. Rest mij nog te vermelden, dat Bonneveld weer geweldig was en de invallers Bieshaar en Kuipers uitstekend waren. Al de andere spelers ook bedankt, want zwakke plekken waren er niet en er is met wilskracht gespeeld, wat wel noodig was. STORMVOGELS II—AJAX II. In de hal van het Centraal Station was het al merkbaar, dat de echte Ajax-kern ons wenschte aan te moedigen tegen de Storm vogels. Verschillende bestuurs- en elftalcommissieleden waren pre sent en ook eenige supporters vergezelden ons. Onze president was reeds in den trein in opgeruimde stemming in drukke conver satie met een bejaarde dame. Als ik goed gezien heb, werd hij zelfs op een rondje 4711 getracteerd. na een ingewikkeld gesprek over een Clivia en Kamerplant. Een heerlijk winterzonnetje verhoogde de stemming en als we in IJmuiden gearriveerd zijn, wandelen een 30-tal Ajaxieden naar het speelveld. De Secretaris tapte een nette mop, vriend Frits stopte zijn pijp en bleef niet achter, zoodat wij ongemerkt na nog even uit den koers geraakt te zijn, op het terrein belandden. Als we om twee uur opgesteld staan, blijkt het veld vrij hard maar goed bespeelbaar te zijn. Onmiddellijk na den aftrap nemen wij het spel in handen. De Stormvogels krijgen echter de eerste serieuse kans als bij een snelle uitval hun rechtsbuiten van twee Meter afstand naast het doel schiet. Wij speelden echter uitstekend en binnen een kwartier hadden wij een 30 voorsprong. Het eerste doelpunt uit een pracht voorzet van Ingenbleek, keurig door Mulders ingekopt. Het tweede en derde doelpunt na fraai combinatiespel, bekroont met harde, on houdbare schoten door v. Os. Het ging te mooi en de reactie bleef dan ook niet uit. De actieve Stormvogels-voorhoede werd steeds gevaarlijker en vooral hun linksbuiten weet geregeld den bal met fraaie voorzetten voor ons doel te doen neerkomen. Wel trachten onze jongens stand te houden, maar de IJmuidenaren, sterk aangevuurd door het publiek, zitten er geweldig op en maken in deze periode twee verdiende tegenpunten. Verdere onheilen voorkomt onze verdediging, ofschoon Bonne veld nog werk genoeg krijgt. Geleidelijk weten we het spel te verplaatsen en met eengelijk opgaand spel is het rusten. In de rust worden noch enkele tips door Jack gegeven. Het eerste kwartier van de Ijweede helft zijn de Stormvogels het meest in den aanval en komen er voor ons nog enkele be nauwde momenten. Onze voorhoede zit ook niet stil. Ben weet het spel eenige malen handig te verplaatsen en indien noodig komen Mulders en v. Os de verdediging helpen. Mohrman, die den geheelen wedstrijd op dreef was, weet vrij onverwachts den Stormvogel-doelman den bal afhandig te maken en onze vierde goal te scoren. Dat de IJmuidenaren zich geweldig hadden in gespannen, bleek, want verschillende spelers gaven teekenen van vermoeidheid1. Wij kregen nog enkele kansen de score te verhoo- gen, maar het lukte niet en na nog een kleine opleving in de IJmuider voorhoede, kondigde scheidsrechter v. d. Burg, die een lastige middag had, door het hinderlijk appelleeren van sommige toeschouwers en een hinderlijk zonnetje, het einde aan. Onmiddel lijk werden wij door onze Bestuursleden, Supporters, Stormvogels captain en enkele andere Stormvogelsleden gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap. Dat het reisje naar Amsterdam gezellig was gelooft u wel. Een vroolijke maaltijd, afgewisseld met piano muziek van Piet Vunderink, een hartelijke rede van onzen voor zitter en fraaie bloemen met eenige hartelijke woorden door Piet Vunderink namens het elftal aan de vrouw van onzen aanvoerder aangeboden, besloot dezen voor het tweede elftal zoo heugelijken dag. Jongens, nogmaals hartelijk bedankt voor de prettige samen werking en laat ons hopen, dat nog verschillende elftallen, in de eerste plaats het eerste elftal, in onze club het voorbeeld van het 2e mogen volgen. W. DE BOIS Jr. DE ELFTAL-COMMISSIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 6