ÏT CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX J\ 185 Adspiranten B: gesp. ge^v. Zeeburgia a 12 9 Ajax b 118 A.F.C. a 12 7 D.W.b. b 12 7 S.A.V.M. a 13 4 T.D.O. a 12 3 Blauw-Wit b 10 1 De Spartaan a 11 2 T.W.M. a 8 1 gel. 1 2 4 1 1 2 4 1 8 7 verl. punten 2 1 1 3 8 7 5 19 18 18 15 9 8 6 5 2 v.t. 43—16 39—13 26—12 32—19 21—46 13—26 10—27 15—25 5—18 Nog te spelen wedstrijden door Ajax B: Thuis: D.W.S. b; T.D.O. a. Uit: Blauw-Wit b; D.W.S. b; T.W.M. a. Adspiranten C, afd. H.: gesp. ge^v. R.A.P. a Ajax c A.F.C. b Animo a Herodia a A.D.W. a S.V.O. b Oosterpark Swift b Romein b 11 11 12 11 10 9 9 11 12 12 10 9 6 5 5 5 3 3 2 1 gel. 1 1 4 2 1 1 1 2 verl. 1 5 4 4 4 5 7 8 11 punten 21 19 13 12 11 10 7 7 6 2 V.1. 48— 7 78— 8 33—19 27—21 18—24 27—14 24—24 20—29 15—51 9—98 Nog te spelen wedstrijden door Ajax C: Thuis: A.F.C. b; Animo a; S.V.O. b; Herodia a. Uit: A.D.W. a; Herodia a; Oosterpark b. J. SMIT, Secr. E.C. vV WEDSTRIJD VERSLA GEN V»/ AJAX—SPARTA. De „Nieuwe Rotterdammer" schrijft over SpartaAjax: De wedstrijd tusschen Sparta en Ajax is de groote belang stelling alleszins waard geweest. Het was een ontmoeting van twee geestdriftig spelende ploegen, waarvan de een het nochtans in enthousiasme van de andere won. Tegenover het technisch betere Ajax stelde Sparta een ploeg met een zóó groote dosis fighting spirit, dat er bij wijlen geen houden aan ,was. En wij moeten hier dadelijk aan toevoegen, dat Sparta vaak ook heel goed speelde. Zoowel de verdediging als de aanvalslinie heeft in dezen wedstrijd verscheidene staaltjes van uitstekend voetbal te zien gegeven. Eigenlijk was iedere Rotterdammer op zijn best van Zwieteren gaf wel zéér het goede voorbeeld en als de voorhoede haar talrijke attaques na de rust beter had afgewerkt, zou Sparta dezen wedstrijd hoogstwaarschijnlijk gewonnen hebben. Daarmee zou zij intusschen te veel hebben gekregen, (want zoo als gezegd speelde Ajax technisch het beste en daar komt bij dat de bezoekers in de eerste helft het spel bijna voortdurend be- heerschten, hoe goed Sparta ook in die periode van zich afbeet. De Rotterdamsche verdediging had het vooral het eerste kwartier zwaar te verantwoorden en het zou zeker niet 11 zijn gebleven, indien het geluk niet aan haar zijde had gestaan. Welk een andere ploeg, die van Sparta, dan het elftal, dat een paar weken geleden met flinke cijfers van R. C. H. verloor! En toch was er op papier weinig verschil. MaarFormenoy speelde nu niet in de middenlinie, doch weer voorwaarts, op linksbuiten, waar hij voortreffelijk, oordeelkundig werk verrichtte. Hij was met Wendt, die zich voortdurend energiek, een enkele maal wel eens wat onvoorzichtig, in den strijd wierp, de beste van het prijzenswaardige aanvalskwintet. De middenlinie overtrof zichzelf en achter ging het almede zoo goed als men kon wenschen, al werden er natuurlijk eenige fouten gemaakt, (waarvan er een Sparta een doelpunt kostte). Het grootste genoegen beleefden jwij echter van het spel der Amsterdammers. Dat was werkelijk bij herhaling een lust voor het oog. Trouwens: voor van Kol-op-zijn-best alléén zou men naar Ajax gaan kijken. En van Kol speelde weer prachtig, vormde weer een klas op zichzelf. Dit spel schijnt, behalve op het nuttige effect, berekend op de sierlijkheid; nooit is het onbeheerscht of rauw, nooit ook onelegant. Wij hebben in den loop der jaren héél wat uitstekende achterspelers gezien ons land is daar nim mer arm aan geweest doch een speler als van Kol herinneren wij ons niet, uitgezonderd Denis, die op ons echter toch altijd een beetje stroeveren indruk maakte. Diepenbeek secondeerde hem goed en achter deze (wee toonde de Boer zich een nog altijd betrouwbaren doelman. In de hechte middenlinie blonk Anderiessen uit en voor kwam het gevaar veelal van den prachtigen vleugel MuldersStrijbos, al hadden ook de andere aanvallers uitstekende oogenblikken en was Volkers nog even hupsch en handig als voorheen. In lang hebben wij niet zoon interessanten wedstrijd gezien. Het is wel merkwaardig: als Ajax komt wordt het bijna altijd wat bijzonders. Is er ook wel één club van buiten de stad die zoo „trekt" als deze? Z.F.C. II—AJAX II. Met een kleine, maar enthousiaste schare arriveerden wij na een gezellig boottochtje in Zaandam. Tegen Z.F.C. beteekent altijd aanpakken en met dit goede voornemen werd dan ook om half drie afgetrapt. De eerste aanvallen zijn voor ons, zonder resultaat echter en onder luide aanmoedigingen van het Zaansche publiek komt Z.F.C. geleidelijk los. Onze achterhoede met Bonneveld aan het hoofd is voor zijn taak berekend en weten de Zaansche aanvallen te weer staan. Onze voorhoede die zeer actief is, weet door v. Os ons eer ste doelpunt te scoren, vrij spoedig gevolgd door een goede tweede goal van Wim Addicks. Het spel wordt er ondertusschen niet fairder op en aan beide zijden klinken soms luidruchtige protesten, wat een geladen atmosfeer geeft. De uitbarsting blijft dan ook niet uit en enkele onzer menschen willen zelfs uitscheiden. De gemoederen worden eenigszins tot bedaren gebracht en als na korten tijd de uitstekend leidende scheidsrechter Schneiders voor de thee fluit, houdt hij met beide aanvoerders als getuigen in beide kleedkamers een kernachtige redevoering en met resultaat, want na de thee is het een in goede verstandhouding gespeelde wedstrijd geworden. Vrij spoedig na de rust weet Ben Vogel een fraaie voorzet van Kuipers prima in te koppen, wat ons derde doelpunt oplevert en wij zijn binnen. Wel weet Z.F.C. uit een strafschop een zeer verdiend tegenpunt te scoren en verkeeren beide doelen nog eenige malen in gevaar, maar als de scheids rechter het eindsignaal fluit is de overwinning ons. Prettig deed het aan dat een Z.F.C.-bestuurder in de kleedkamer kwam en

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 5