CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX IV.- \r'~ 182 NEDERLAND—ITALIË. Op Zondag 6 April a.s. wordt HollandItalië in het Stadion te Amsterdam gespeeld. De volgende toegangsprijzen gelden: Eeretribune (loges) 7.10 Eeretribune„5.10 Marathon-tribune„5.10 Open Zijvak „3.10 Zuidelijke Tribune 2.10 Noordelijke Tribune (staanplaatsen) 1.10 Jongens 0,60 Bestellingen vóór 1 Maart a.s. schriftelijk te rich ten aan M. J. Koolhaas, Oranje Nassaulaan 81. Het verschuldigde bedrag in te zenden aan den heer J. Oud- heusden, Zeilstraat 40. Later zal worden bekend ge maakt waar en wanneer de plaatsen afgehaald kunnen worden. Als gebruikelijk worden de ingekomen bestel lingen op volgorde van binnenkomst bij het Secretariaat geboekt, terwijl niet kan worden ingestaan, dat alle or ders uitgevoerd kunnen worden. Bestellingen na 1 Maart a.s. opgegeven worden niet meer in behandeling genomen. M. J. KOOLHAAS O/ - KRONIEK sir TJs NZE kansen zijn sinds het laatst verschenen No. van dit blad aanmerkelijk gestegen. Het spreekt vanzelf, dat we ons niet gaarne aan een prognostiek omtrent de vraag: „Wie wordt kampioen in West I?" zouden wagen. Een niet te verwaarloozen factor is echter, dat wij reeds twee puntenbinnen hebben, welke A.D.O. nog moet behalen. Voor beide candidaten liggen nog eenige „Angels en voetklemmen" gereed. Ajax nog uit: Excelsior en H.B.S.; en thuis: Sparta. A.D.O. nog uit: D.F.C. en Haarlem; en thuis: H.B.S. en Sparta. Voor beiden dus 'n zwaar programma. Om op „de" wedstrijden van het seizoen terug te ko men. AjaxA.D.O. bleef wat kwaliteit aangaat bene den AjaxH.B.S.wedstrijden als deze zijn echter zeldzaamheden. AjaxH.B.S. was 'n kamp welke beiden wilden win nen; AjaxA.D.O. was 'n wedstrijd welke geen van beiden wilden verliezen. Beide partijen durfden niet veel' te riskeeren en daar door lagen brillante spelmomenten lang niet zoo voor het grijpen als in AjaxH.B.S. Jammer was het, dat de arbiter twee volmaakt zuivere doelpunten van ons annuleerde. Vooral van het laatste doelpunt door Mulders gemaakt, was het spijtig dat het na eerst toegekend te zijn, geannuleerd werd. Linksbuiten Mulders heeft zich intusschen als 'n aan winst voor ons eerste elftal doen kennen. Dat A.D.O.'s voorhoede het niet tot doelpunten kon brengen was weer te danken aan onze buitengewoon hechte verdediging, v. Kol c.s. gaven weinig schiet kansen en wat nog binnen de palen kwam, belande in de zekere handen van de Boer. Twee spelers vielen in dezen wedstrijd op: v. Kol bij ons en Breitner bij de tegenpartij. Haarlem is slechts met inspanning van alle krachten aan 'n nederlaag met dubbele cijfers ontkomen, wat niet gebeurd zou zijn, als 'n center van Volkers aan v. Ree- nen niet 'n paar minuten vóór het einde, in de modder was blijven steken. Intusschen vinden we 9-0 welletjes. Haarlem's voorhoede speelde ondanks de 0, niet kwaad. Het ont breekt deze linie echter aan alle steun. De halflinie van de roodbroeken was wel de slechtste die we in dit sei zoen in de le klasse aanschouwden. Een aardig bewijs hoe het Ajax-spel overal gewaar deerd wordt, vonden we in de „Sportkroniek" van j.l. Maandag. De Rotterdamsche correspondent schreef daar in ver band met den wedstrijd SpartaA.D.O. het volgende: „Wij hadden onwillekeurig verwacht, dat het net zooiets zou worden als de ontmoeting van Sparta en Ajax eenige weken geleden, doch daar haalde het niet bij. De ploeg van A.D.O. kon het spelpeil van Ajax geen oogenblik benaderen." Ajax 2 is kampioen. Twee fraaie overwinningen op Z.F.C. 2 en Storm vogels 2 brachten de Bois en z'n mannen de welver diende eere-titel, waarvoor onze gelukwenschen. Is het praedicaat „Ongeslagen" op komst? Ajax 3 stelde wederom teleur door een 31 neder laag tegen Alc. Victrix 2 in Alkmaar. Vrij spoedig nam A. V. de leiding uit 'n strafschop. Wel maakte Muller na de rust den stand gelijk, doch de laatste vijf minuten werden ons noodlottig, 'n Treuzelen met wegwerken van een onzer backs gaf A. V. de kans om de leiding te hernemen en deze zelfs direct daarop te vergrooten. Zondag j.l. werd van dezelfde tegenpartij met 41 gewonnen, wel 'n bewijs hoe onnoodig de nederlaag in Alkmaar is geweest. Nu verder op het goede pad blijven Boys! Ajax 4 behaalde weer zeer goede resultaten; met 131 werd van A.D.W. 2 en met 42 van Blauw-Wit 4 gewonnen. Slechts een punt achterstand op de leiders

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 2