Een goede clubgeest is een factor voor veel overwinningen. KOMT U OOK EENS EEN KIJKJE NEMEN??? 17 CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Twee-en-vijftig deelnemers zijn druk bezig met ons BRIDGE, PANDOER, en KLAVERJAS-TOURNOOI, welk „STEEKSPEL0 vijf weken in beslag zal nemen OP ONZE LEESTAFEL vindt U een keur van BINNEN- EN BUITEN- LANDSCHE SPORTBLADEN. ZEVEN WIL HELMIN A-BILJARTS nooden U tot een goede partij of een gezellig „KURKJE"* DE OPSTELLING DER DIVERSE ELFTALLEN, waar en hoelaat zij spelen kunt U daar vinden. IV J\ 171 VAN HET ZESDE. Oranje Zwart 2Ajax 6 12. Wanneer de scheidsrechter laat opstellen, blijkt, dat wij slechts met z'n tienen zijn (de wegblijver had het terrein juist daar ge zocht, waar het niet was, en was toen uit „baloorigheid" maar naar AjaxHilversum gegaan). Het terrein was wel niet onbespeelbaar, maar toch verre van fraai; tot overmaat van ramp liep er een soort loopgraaf dwars over het veld, welke indertijd wel met een buitengewoon zachte substantie moet zijn dichtgegooid, want als je het ongeluk had, daarop (of beter gezegd: daarin) terecht te komen, zakte je er enkele decimeters in Weg. Maar enfin, we begonnen dan, en reeds dadelijk bleek, dat wij alle zeilen zouden moeten bijzetten om tegen de zoowel numeriek als physiek sterkere tegenstanders een dragelijk figuur te slaan. De voorhoede van Oranje Zwart zwermt dan ook reeds onmiddel lijk na den aanvang angstvallig dicht om ons doel, maar voorloopig weet de achterhoede erger te voorkomen. Onze aanvallers brengen er met zijn vieren niet veel van terecht; de wil is aanwezig, maar de weg wordt hun regelmatig door de zeer zwaar spelende achter hoede van Oranje Zwart afgesneden. Als iedereen denkt, dat een C'.Z.-doelpunt niet verre meer is, komt het juist aan den anderen kant. Een ver naar voren gespeelden bal komt bij den middenvoor, die zich niet bedenkt, tusschen de beide backs doorloopt, en met een effectvol schot, den, overigens zeer goed spelenden doelver- dediger het nakijken geeft. Vreugde bij ons, en teleurstelling bij Oranje Zwart, en deszelfs vrij talrijke supporters. De tegenpartij laat zich echter niet ontmoedigen, en speelt geestdriftig verder. Het vuur laait echter wel wat al te hoog op. Met hand en tand (figuurlijk natuurlijk) verdedigen wij onzen voorsprong, doch kort voor half-time weet de linksbinnen van O.Z. met een onhoudbaar diagonaal schot den gelijkmaker te scoren. (11). Na de rust blijkt al spoedig, dat geen van beide partijen van plan is het bij dezen uitslag te laten. Er wordt geweldig gewerkt, en het succes is al dadelijk aan onzen kant. Als onze rechtsbinnen op den rand van het penalty-gebied den bal vrij krijgt, staat hij er eerst (zijn gewoonte getrouw) een tijdje mee te draaien, doch besluit dan toch eindelijk het maar eens te probeeren. Een zacht boogschot volgt, en waarachtig, de bal verdwijnt precies onder de lat, en tusschen de handen van den goalkeeper in het net. (12). In welken stand geen verandering meer kwam. Uitblinkers waren er niet; allen hebben tot de laatste minuut gewerkt voor wat ze waard waren. 1 1 1,11 1 11 1-ijij ■■■''"■''^"■■"■-■"-TTTffl^irrnrmnriï-^ DE COMMISSIE VOOR DE CLUBAVONDEN.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 7