I =s\! CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX 137 ver de volgende resultaten: Ajax A Jun. B A Adsp. v, B C 6 gesp. 4 gew. 2 gel. 257 7 7 52—0 4 3 1 verl. 285 5 3 2 gel. 15—6 6 5 1 52—5 Adé. WEDSTRIJDVERSLAGEN AJAX II—Z.F.C. II Ons tweede, momenteel leider in de reserve le klasse, en Z.F.C. II met 1 punt verschil als tweede ons volgende, ziedaar de grond slag voor een te verwachten pittigen kamp. De vele aanwezigen zullen zeker niet teleurgesteld zijn, want er is gedurende de geheele match aan beide kanten snel en ener giek gespeeld. Dat wij met de overwinning zijn gaan strijken danken wij in hoofdzaak hieraan, dat de meeste onzer spelers tech nisch iets beter waren dan de tegenpartij. Een wapen dat Z.F.C. altijd met groot succes gebruikt, n.l. enthousiasme, werd nu door onze spelers geëvenaard, wat niet vaak voorkomt, maar een be wijs dat onze jongens het toch ook wel machtig zijn. Als om even twee uur afgetrapt wordt, blijkt dat Z.F.C. twee en wij één invaller hebben. Direct wordt er aan beide kanten flink aangepakt; zoo keert de Zaansche doelman een schot, of onmid dellijk moet onze verdediging alle zeilen bijzetten om een aanval af te slaan. Toch zijn onze aanvallen talrijker en als Ingenbleek den bal goed toegespeeld krijgt, rent hij in rechte lijn op de Zaansche veste af om den doelman geen kans te geven, een mooi doelpunt, Wim. Niet ontmoedigd speelt Z.F.C. dapper verder, maar onze verdediging weet van geen wijken. Plotseling belandt de bal bij Mulder, hij bedenkt zich niet lang, laveert handig tus- schen de Zaansche backs door en weet op fraaie wijze ons tweede doelpunt te scoren. Verschillende wederzijdsche aanvallen volgen nu, maar gescoord wordt er tot de rust niet meer. Tijdens de rust bespreken we onze kansen eens en zijn het gelukkig eens dat we nog lang niet gewonnen hebben. Zoo wordt dan aan het tweede gedeelte begonnen en ja hoor, Z.F.C. zet er nog eens alles op. Overspelen laten wij ons echter niet, regelmatig worden hun aanvallen gebroken en onze voor hoede aan het werk gezet. Wel krijgt Z.F.C. enkele corners te nemen, maar wij zijn paraat en zien aan de andere zijde onze voorhoede eenige makkelijke kansen missen, en het derde doelpunt, wat ons officieel binnen moet brengen, blijft maar uit. Door het snelle tempo raken enkele heeren uitgespeeld, maar eindelijk, een minuut of zes voor het einde, passeert Piet Vunderink handig eenige spelers, geeft op het juiste moment een goede pas, Mulders neemt den bal nog even mee, een knal en ten derde male trilt het Zaansche net. Hoe taai de Zaankanters zijn blijkt wel hieruit, dat zij even flink verder spelen, wederom een corner forceeren en hieruit een welverdiend tegenpunt scoren en even hierna fluit de scheidsrechter het eindsignaal en nu een kleine nabetrachting. Vele wedstrijden haperde de verdediging, maar nu hebben halflinie, backs en doelman best gespeeld. Henny Windt heeft nu laten zien dat hij het wel kan, geen onnoodig gepingel maar een beste degelijke backpartij. Onze voorhoede, ondanks de drie goals, niet zoo goed als anders. Voor de rust ging het best, maar na de thee in het veld in orde, maar voor goal werden diverse gemakkelijke kansen om zeep gebracht, doch laat ons tevreden zijn, ieder heeft zijn uiterste best gedaan en fouten maken wij allen. Nu nog een woordje tot de aanwezige Ajax-menschen, bedankt voor het bezoek, maar hoon geen grensrechter, ook al gedraagt hij zich niet correct. Dat doet een goed sportsman niet. W. DE BOIS Jr. A.D.W. II—AJAX IV 2—2. Op een voor „modderbak' uitstekend geschikt terrein begonnen wij met 10 man het eerst de ondiepe helft te verdedigen, doch vormde dit geen beletsel het offensief in handen te nemen en gelukt het Van Gelder spoedig ons eerste doelpunt te maken. Brink komt nu het elftal completeeren en blijven wij geruimen tijd in den aan val, doch voor den goal worden de mooiste kansen om „modder" gebracht. Uit één der A.D.W.-uitvallen gelukt het onzen tegen standers den gelijkmaker te scoren. Rust 11. Na de rust hetzelfde spelletje. Onze achterhoede verdedigt nu den diepen kant wat soms een groot gevaar bij het wegwerken met zich brengt. Ook nu slaagt onze voorhoede ondanks de tal- looze goed aangegeven ballen er niet in een goal te maken en weer is het v. Gelder die uit een strafschop ons de leiding bezorgd. Lang is de vreugde niet van duur, want spoedig is de stand even eens door een penalty gelijk. Al het mogelijke wordt nu gedaan den winnenden goal te fabriceeren en als de scheidsrechter het einde aankondigt, hebben wij bij een wedstrijd, dien wij hadden moeten en kunnen winnen, een kostbaar puntje verspeeld. Het is wel opmerkelijk, dat in 3 wedstrijden, waarin 8 goals gemaakt* werden, Wim v. Gelder als linkshalf hiervan 4 stuks moest maken. Enfin, in de volgende wedstrijden zorgt de voor hoede voor de goals. Nog één woord aan dien eenen in de voorhoede: Denk er tqch om dat wij op een voetbalterrein en niet op een Alg. Verg. zijn. Alléén bij de laatste kunt gij „kankeren" en dan moet het nog gemotiveerd zijn, docht houdt tijdens den wedstrijd je kiezen op elkaar. P. J. B. OPSTELLING DER ELFTALLEN E De opstelling van onze twee eerste elftallen voor a.s. Zondag luidt als volgt: Ajax I. (Uit D.F.C.) de Boer Diepenbeek Van Kol Martens W. Anderiessen J. den Boer P. v. Deyck v. Os v. Reenen Strijbosch ten Have (Volkers en Schetters wegens blessures niet beschik baar) Ajax II. (Thuis tegen E.D.O. II op den Middenweg I). Bonneveld Windt Elzinga Hangard P. Vunderink de Bois Ingenbleek Heins Vogel Mulders Mohrmann vi/ 3F INGEZONDEN STUKKEN. vj/ /F Geachte Heeren, Naar aanleiding van het artikel „Beschouwingen III" van K. K., zou ik mij eenige opmerkingen willen veroorloven. K. K. schrijft in dit artikel namelijk dit: „Wanneer de Junioren tot de jaren des onderscheids zijn qe- J\

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 5