„WEEST OP UW HOEDE" (KOMT ALLEN TRAINEN) CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX Geseind aan ALLE AJAX-POSTEN Verwackten ZWARE TEGENSTAND uit ALLE WINDSTREKEN. Alleen SNELHEID, AUSDAUER, ENTHUOSIASME en CLUBLIEEDE kunnen deze tegenstand jBREKEN. Daarom kijscken wij ons ROOD -WITTE ATTENTIE-SEIN J \r~~ 168 speelveld gebeurde, maar zegt mijn redacteur: „daar is geer interesse voor" en moet ik naar de arena terug. En zie, wat mijn oogen zagen, een V.S.V. in Ajaxtenue: blauw jersey met wit broekje en het mooiste van alles ook ons speltype hadden ze overgenomen. Keurig short- en longpassing, net wat U wilt en voor dat zij vielen, stonden zij al weer op en als ik „prachtig" zei of applaudiseerde, dan riepen mijn Ajax-kennissen: „houdt töch jeen ze bedoelden den mond van een hond. Waarde lezer, ik hoop tenminste dat dit gelezen wordt. U vraagt zich af: is dit nu een Ajax- of een V.S.V.-man, en dan geef ik U de verzekering, dat ik een Ajax-man ben, en desnoods, neen ik kan het bewijzen. Ie. De overtrek van mijn matras rood-wit. 2e. Mijn zoontje twist met kameraadje, lid van zuster-vereeniging; komt thuis met bloedneus; is dus rood, veegt dit af met witte zakdoek. Is dat een club trouw zijn, ja of neen? Zoo nog 23 gevallen. Het wordt den redacteur rood en wit voor de oogen en moet uitscheiden met voorbeelden. Nu dan: Ajax speelt in rood-witte kleuren en brengt er weinig van terecht. Een rots is in de branding, de Ajax-keeper Jan de Boer, in één woord schitterend. Houdt alles tot aan de rust. Rust 00. In de rust, onrust in het Ajaxkamp. Asperine en Hofmann bren gen het gewenschte resultaat. Heeft opgehouden met zachtjes regenen, het giet. Ajax regen en wind in het gezicht; ten spijt aanval op aanval. Strijbos, goed spelende, komt voor open goal; geen geluk. Bal milimeterde den paal; kans verkeken. V.S.V. werkt nog harder. Het kan niet uitblijven, er zit een doelpunt in de lucht. Maar Jan de Boer houdt alles. Of er één of meer V.S.V.'ers op hem aanstormen: de bal houdt hij uit het doel. Prachtig Jan! Jammer, dat het niet inspireerend op je voorhoede werkte; maar op onzen linksbinnen na, werkte deze heden op halve kracht en nog minder. Een kwartier voor tijd kreeg V.S.V., wat zij verdiende. Een hard hoog schot van dichtbij trof doel. Eenige V.S.V.'ers gingen toen de verdediging versterken en het resultaat bleef 10. Moet ik uitblinkers noemen? Bovenal Jan de Boer. Onthoudt dezen wedstrijd Jan, voor je memoires. Van Kol en Van Dijk in de verdediging en Strijbos in de voorhoede. Van V.S.V. noem ik den rechtsback, rechtshalf en linksbinnen speler. Maar allen speel den voor wat zij waard waren en werkten tot het einde. Er werden 6 vrije schoppen gegeven, die broederlijk gedeeld werden. Scheidsrechter Marinus Bos leidde een snellen wedstrijd onberispelijk. Na regen komt zonneschijn. Een week daarna reabiliteerde onze jongens zich op schitterende wijze. R.C.H.Ajax 25. En de gezegden, die op den terugreis gebezigd werden, toen wij Wester- veld passeerden, zal ik maar voor mij houden. Speel voor wat je waard bent, Boy's! Dan vieren wij een prettig feest op 18 Maart a.s. DE ELFTAL-COMMISSIE

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 4