„DOET U OOK MEE"???? AL UW CLUBVRINDEN, KUNT U VRIJDAG's IN DE KARSSEBOOM VINDEN CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX IP" 163 vtl 7b EEN VACANTIE IN ENGELAND Een toevallig gelezen sportbericht in de krant, dat Woensdagavond 6 uur in Wakefield een Northern Rugby Union wedstrijd gespeeld zou worden tusschen Wakefield Trinity en Huddersfield, maakte dat wij van ons plan om Woensdgavond Barnsley te verlaten afzagen en besloten Donderdagmorgen af te reizen, hetgeen ons in staat stelde eens een Northern rugby- match te zien. Het in het Zuiden van Engeland veel gespeelde rugby hadden wij meermalen zien spelen, maar wanneer men, bij wijze van spreken, is grootge bracht met het door ons gespeelde voetbal, kan men niet onder de bekoring er van komen. Hoe zou de indruk zijn van het Northern Union rugby, hetwelk slechts door professionals gespeeld wordt? Zooals hiervoor reeds verteld, wordt in Barns ley geen rugby gespeeld, het is al 't ware een voetbal oase in een rugby-woestijn, zoodat Mr. Fairclough, die zoo vriendelijk was ons met zijn auto naar Wakefield te vergezellen, moest bekennen in geen jaren een wed strijd bijgewoond te hebben en ternauwernood de regels kende, hetgeen bleek toen bij het einde de officieele uitslag nogal verschilde met die, welke het volgens hem moest zijn. Vroegtijdig waren wij op het Trinity-veld, dat eer lijk gezegd een verwaarloosden indruk maakte in ver gelijking met de prachtig ingerichte velden van New castle, West Ham etc. Voor een halve crown 1.50) mochten wij op de overdekte tribune, die er schandelijk vuil uitzag en je het wel uit het hart zou laten te gaan zitten, hetgeen ook de bedoeling niet bleek te zijn, wilde je tenminste iets van het spel zien. Vóór de tri bune waren n.l. staanplaatsen en daardoor werd men gedwongen op de zitbanken te gaan staan. Enfin, we hadden wat geleerd; bij een volgende gelegenheid nemen wij staanplaatsen! Het veld was het tegendeel van het spreekwoorde lijke biljartlaken; aan beide einden bevonden zich de doelen, twee 10 M. hooge en op denzelfden afstand van elk geplaatste palen, op de helft verbonden door een dwarspaal. Het spel wordt gespeeld door 13 spelers, allen een nummer op den rug dragend, alleen nummer Wij beginnen VRIJDAG 10 Januari 1930 met ons BRIDGE, PANDOER en KLAVERJAS - TOURNOOI, welk „STEEKSPEL" ongeveer VIJE a ZES WEKEN m beslag zal nemen. Deze wedstrijden beginnen KLOKKE NEGEN en eindigen H ALF-T W~A ALF terwijl wij H.H. Deelnemers vriendelijk verzoeken OP TIJD te willen beginnen, vanzelfsprekend wordt van iedere inschrijver verwacht dat bij GEREGELD OPKOMT. DE COMMISSIE J

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 7