CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX X 161 dorpel van het deurkozijn, waar we doorheen moesten. En dan onze binnenkomst! Mijnheer de Redacteur, dat was voor ons en voor den Sint in het bijzonder, een onvergetelijk oogenblik. Die welkomstzang! Keurig uit de maat en mijn muzi kaal oor hoorde, dat de menschen in één hoek der zaal een paar woorden voor waren op degenen, die aan den anderen kant gezeten waren. Maar het idee was aardig. van die groote passen, je Piet kan je niet bijhouden!" Dat was niet aardig, want de Sint heeft mij wel eens gezegd: ,,Ja," zei hij dan, ,,gek hè, die groote passen van mij. Me Pa zei vroeger .altijd: Jongetje, groote stappen nemen, hoor. Iemand, die schoenen draagt maat 48 met pijn, behoort dat te doen. Staat deftig!" Uw lid, dat ons die opmerking maakte, heeft dat natuurlijk niet geweten. En uw dames? Ja, ik was moe En toch, onze wandeling dóór de zaal sloeg weer tegen. Er schijnt een lid in uw club te zijn, dat veel op mij moet lijken, men riep tenminste af en toe een naam. Had ik soms niet daarvoor mijn gezicht in geen vijf weken gewasschen? Enkele anderen vonden het noo- dig ons eenige benamingen te geven. Ze alle te noemen is mij onmogelijk. We hadden nog geen tien passen in de zaal afgelegd, of er riep iemand: ,,Hé, Watt en Y> Watt!" Een ander riep: ,,Zeg Bisschop, neem niet hè, en daarom rustte ik even uit op den schoot één uwer dames en die zei toen: „O, (met een uithaal) o, wat een stoute Piet ben jij. Ben je altijd zoo?" Van huis uit ben ik niet brutaal, dat weet U, dus viel dat wat tegen. Zooals u gezien hebt, deelde ik met kwistige hand pepernoten uit en gaf de Sint uw kampioen- rooker, den Hr. Simon T„ een doos chocolade sigaren ,,Havannos Stinkos". De toespraak werd gelukkig niet onderbroken, wat

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 5