\r CLUBNIEUWS DER A. F. O. AJAX 160 WEDST RIJD VERSLAGEN AJAX VII—HORTUS II 5—2. Geruimen tijd over 11 (vroeger komen, jongens) wordt door ons tegen wind afgetrapt en blijkt het weldra, dat de twee weken rust ons geen goed gedaan hebben, want er wordt nogal raar ge schutterd, vooral de voorhoede kon er niet goed inkomen, temeer daar Hortus tamelijk stevig speelt. Het gelukt Verlee echter toch een doelpunt te maken en hiermede gaat de rust in met 10 voorsprong. De thee is nog niet getrokken, zoodat zonder deze „hartverster king" aan de tweede helft begonnen wordt. Onze voorhoede is thans voldoende ingespeeld en onze „Karei" zet zijn vleugels met lange trappen aan het werk. Uit een ver naar voren geschoten bal komt hij in het bezit hiervan, drijft nog even door, doch wordt dan ongeoorloofd afgehouden, hetgeen den scheidsrechter niet ontgaat. Strafschop! Deze wordt door Karei in een doelpunt omgezet. 20. Hortus geeft den moed niet op en uit een corner wordt de achterstand gereduceerd tot 21. Door onvoldoend wegwerken van onzen doelwachter maken zij zoowaar nog gelijk. Dat is ons te bar en de tanden worden op elkaar gezet. Verlee smaakt het genoegen den stand op 32 te brengen, waarna Karei hem dit kunstje nadoet met een prachtschot. Vlak voor het einde schiet onze linksbuiten letterlijk en figuurlijk uit zijn slof door onze score op te voeren tot 52, waarmede het einde komt. F D, vk AJAX—HILVERSUM 6—1. vt/ Rood-Wit in den aanval: „Van Dijck zet toch voor," Zoo klinkt 't langs de lijnen steeds luider in koor, „Pingel dan niet" of „zet voor dan die bal"; De beste stuurlui staan, ook hier steeds aan wal! Scrimmage voor doel: een schitterend schot, Onhoudbaar is 't doelpunt, De Boer die vangt bot. Hup Ajax, zit niet bij de pakken ter neer, Strijdt voor de zege en voor je voetbaleer. Ongeoorloofd spel in 't strafschopgebied, 't Is Van Kol, die het leder onhoudbaar inschiet. De stand is gelijk, de rust breekt thans aan; De kansen besproken, 'n gokje gedaan! Dan geven de gasten ruw voetbalspel; Waarom brute kracht, zoo onbekookt en zoo fel? d' Ajax-spil raakt gewond, Jurriaans valt dan in, Zoo was na de rust 't onbesuisde begin. Danzwaaiende hoeden en trapp'lende voeten, Groen-Wit heeft voor z'n ruw spel moeten boeten: Van Reenen benut uit een voorzet z'n kans, Ajax heeft de leiding enthousiast vreugdegedans! Hup Ajax, zoo davert het onafgebreken, Je hebt thans de lucht van den vijand geroken. Vooruit dan, naar voren met man en macht, De score nog wat omhoog dan gebracht. En 't werd inderdaad een doelpuntenregen Met 6 tegen 1 bevocht Rood-Wit de zege; Fanatiek werd Zondag door allen gestreden; Revanche voor de neêrlaag, die in 't Gooi werd geleden. „Bravo voor de jongens," de puntjes zijn „binnen" Verdiend werd gewonnen en je behoorde te winnen, Want je spel bleef steeds fair en je speltechniek Zit voor de toekomst vol goede muziek! Weer ben je een stapje nadere gekomen Tot het succes, waarvan je supporters stil droomen; Hup Ajax, 't kampioenschap ligt voor je klaar, Klemt dus de tanden thans vast op elkaar! Want in die weken die thans komen, Mag geen punt verloren gaan. Fier en fair tesaam gestreden: d'Ajax-kleuren bovenaan! Hilversum, 16-12-'29. C. M. L. ERVARINGEN VAN EEN PIETERMAN Golf van Biscaje, 16 Dec. Mijnheer de Redacteur, U hadt mij gevraagd mijn ervaringen te beschrijven. En daar ik U reeds een gedeelte heb doen toekomen, zoo ben ik wel verplicht om ook het tweede gedeelte van mijn Hollandsche indrukken op papier te zetten. Momenteel bevinden wij ons in de Golf en zijn dus niet ver meer van huis af. Het is eigenlijk geen weer om te schrijven. De schuit stampt dat het ontzettend is en we worden dan ook van de ééne op de andere golf gesmakt. Ik zit in mijn hut, of liever ónze hut. De Bis schop is ook aanwezig, maar ligt voor mirakel in zijn kooi. Zijn linkerbeen zwabbert van uit het bovenste bed zoowat over tafel en af en toe kriebelt hij mij er mede in den hals. Nu en dan roept hij: „Caramba, negerbal, geef me een cognac met zuiveringzout. En vlug!" Natuurlijk moet ik dan mijn schrijverij even laten liggen. Als ik er zoo nog eens over nadenk, dan had ik nooit gedacht, dat het zoo gezellig zou worden, als het ge weest is. U weet, ik was niet vroeg in Bellevue en toch was ik, op een paar adspiranten na, één der eer sten. En daar w;e om half negen de zaal zouden binnen komen, had ik niet gedacht nog zooveel menschen te zullen aantreffen. De Sint had zijn schoenen vergeten, maar gelukkig had iemand een paar witte schoenen bij zich. Waren zeker van een cricketter, die na den laatsten wedstrijd nog niet was thuis geweest. Na de laatste hand aan ons toilet te hebben gelegd, werden we precies om half negen door één der Be stuursleden gehaald. Het was een zeer sympathiek mensch. Tenminste hij waarschuwde mij niet te vallen over den onderdorpel en den Sint wees hij er tegelijker tijd op, vooral zijn hoofd niet te stooten aan den boven-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 4