i-H No. 17 DONDERDAG 2 JANUARI 1930 12dc JUIlMb Bestuur A. F. C. „Ajax" I I jR.edactie en Administratie Ajax Clubnieuws KRONIEK Verschijnt onder leiding van: fl. DfcSCDIT m. 3. fêOOCtlflflS 3. OLIDH LL5DLH P- f- OFFICIEEL GEDEELTE. i DANKBETUIGING. Allen die den 27sten December tot een voor mij onvergetelijken dag hebben gemaakt, betuig ik langs dezen weg mijn oprechten dank. FR. SCHOEVAART. CLUBBERICHT. Diploma's 2de helft 1929/'30. Deze kunnen tegen betaling in ontvangst genomen worden op den eerstvolgenden thuiswedstrijd van het lste elftal. Op oude diploma's wordt geen toegang meer verleend. EXTRA EXPRES-TREIN VOOR V.S.V—AJAX. Vertrek Amsterdam C.S. 12.45. Velsen 4.31. Aankomst Amsterdam C.S. 4.55. Kaarten voor trein en wedstrijd verkrijgbaar bij: Pelser, v. Woustraat 33. Swaap, N. Hoogstraat 36. p ,v|/. 1929 is het veld uitgestuurd. Scheidsrechter Chro nos heeft gefloten en met 'n langen vinger A la Mutters wees hij den ouden heer naar de eeuwige kleedkamer. Een feit is, dat de oude ons een paar ongezellige Zon dagen heeft bezorgd, vooral de laatste was meer dan bar! Ondergeteekende was van plan drie wedstrijden aan het Merwedekanaal te gaan zien, n.l. één adspiranten en twee Juniores-wedstrijden tegen Zeeburgia elftallen. Successievelijk werd alles afgelast, behalve de regen, die den schrijver dezer regelen doorweekte. Met den moed der wanhoop worstelden we door de klei om de naderende Gooische te halen en dan tenminste nog wat te zien van AjaxHaarlem. Ook dat ging niet door! Toen we daar aankwamen, lag het Ajax-huis eenzaam en verlaten. Van 's morgens 9J^ tot 3 uur 's middags in den regen en geen wedstrijd gezien! Neen 1929, Chronos heeft gelijk: Dat zijn geen manieren! Laten we echter niet ondankbaar zijn, 1929 bracht ons ook veel schoons, een dag als 15 December is om in een lijstje te zetten. Zie eens de volgende uitslagen, op dezen voetbaldag verkregen: Ajax—Hilversum 61 Ajax IIA.F.C. II 00 Ajax III—BI. Wit III 2—2 Ajax IVWilh. Vooruit II 52

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 1