Ir CLUBN1EUWS DER A. F. C. AJAX IV 131 het innig, dat sterrenwat zeg ik, Kometenals Couton, Delsen, Ziegeler, Lucas, de Kruyff, Hoogland etc, etc. niet ge regeld van de partij zijn. Want met zoon „MELKWEG" zou ik een wereld-tournée durven beginnen, met garantie, dat we in geen jaren terugkomen. Gut, Gut, nou, nou, wel, wel, kom, kom, zou Louis Davids zingen. Ter opwekking en meerdere glorie van de „OUD STRIJDERS" plaats ik een van m'n oude Veteranen-balladen, misschien Want H.B.S. en Sparta moeten nog komen en die hebben oude keien, de Hunne-bedden zijn daarbij vergelekendood-gewone knikkers. In training dus MANNEN VETERANEN-BALLADE. Veteranen, bleeke broeders, Gordt je wapenrusting aan, Scharrel al je voetbal-spullen Tusschen het oud-roest vandaan, Scalpen wil ik aan m'n gordel, Vredes-pijpen ben ik zat, Veteranen, mannen-broeders, We gaan op het oorlogs-pad. Je kousen zijn doorzeefd met gaten, Kijk je broek is ook kapot, Neem dus creoline-ballen, Dat isrrreuze voor de mot. Krab de schimmel van je Manfields, Mep de kromme spijkers plat, Veteranen nu in training, We gaan op het oorlogs-pad. Knieën buigen, touwtje springen, Laat eens zien, wat of je kan, Voorzichtig met je breuk hoor ouwe, ,,Kassi-Japi", zachtjes an, Eerst een straffe ouwe-klare, Dan een slappe-cats of wat, Nou de kruik dicht ouwe-snoeper, We gaan op het oorlogspad. Eindelijkde Zondagmorgen, Je gevoelt je fit en wel, Ventlief wees vooral voorzichtig, Hierheb je een dik flanel, Je neemt afscheid van je kinders, Van je vrouwtje en de kat, Veteranennou niet grienen, We zijn op het oorlogs-pad. Kuchend, zweetend, proestend, hijgend, Modderkluiten in je baard, Hol-ie, trap-je, lig-je, kreun-je, Net een aftandsch Hobbelpaard, Na de Big-match gaan we huiswaarts, Strompelen weer naar de stad, Komenmet de overwinning, En pracht-dorst van het oorlogs-pad. TRIC-TRAC. Zie de mededeelingen uit de Bestuursvergadering. Hierbij nog 'n kort woordje van de redactie. Men kan alles van verschillende kanten bezien. Nu trof het toeval, dat we 'n zoontje van een der veteranen tegen 't lijf liepen en deze gaf de volgende lezing van „Het geval" in vraag- en dichtvorm: Waarom is zoo'n bal zoo rond, Pa? Waarom is hij niet vierkant? Waarom speelt men niet in zalen; Waarom op zoo'n smerig land? Waarom is een goalpaal wit, Pa? Waarom niet groen of rood? Waarom was die krijtlijn, uitlijn? Waarom niet die breede sloot? Waarom noemde U die man, Pa, Met dat blauwe jasje aan: Stommeling en ezelsveulen? Had die man U iets misdaan? Waarom trok U, als U hard liep Steeds zoo'n pijnlijk kwaad gezicht? Was dat in het vuur van 't spel, Pa? Of misschien een beetje jicht? Waarom hadden al die menschen Een kaal hoofd en dikken buik? Waarom droeg U niet Uw gordel? Waarom kocht U niet een pruik? Waarom zat U thuis des avonds Zoo amechtig in Uw stoel? Waarom vond U het zoo heet, Pa? 't Was toen juist zoo „reuze" koel. Waarom kwam U van kantoor, Pa, Met een taxi voor de deur? Waarom keek U schuw naar boven? Leunde U op den chauffeur? 'k Hoop maar Pa, dat U niet kwaad bent, Dat ik U die vragen stel. Ook hoeft U niet bang te wezen, Dat ik iets aan Ma vertel. JAMES. Het jonge mensch vroeg me z'n pseudoniem en niet z'n waren naam onder z'n bijdrage te zetten, dit met het oog op eventueele repressailles van Pa's zijde. Opgemerkt zij nog, dat ondanks de niet te ontkennen dichtader, het toch geen telg van Tric-Trac is. UIT DE BESTUURSVERGADERING Mededeelingen uit de Bestuursvergadering, gehouden den 6 Nov. 1929 in Hotel Royal te Amsterdam. ANWEZIG de heeren F. Schoevaart, M. J. Koolhaas, J. Oudheusden, G. de Jong, A. L. Desmit, C. H. W. de Bois, J. Smit en J. Schoevaart. Na de opening van de vergadering vindt een conferentie plaats met 2 Bestuursleden der Arbeiders- Sportbond. Voornoemde heeren lichten een reeds schriftelijk ingediend verzoek toe om op de beide Pink sterdagen over onze velden aan den Middenweg te mogen beschikken. Onze Voorzitter wijst op de moeilijkheid nu reeds

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 9