THE REVELLERS willen lid van Ajax worden. De Elftal-Commissie is er tegen; ten eerste zijn ze te oud, en ten tweede zetten zij dadelijk „EEN GROOTEN MOND OP"* Wij willen ze echter een kans geven. Zij komen 22 November (a.s. half negen) op Clubavond, en zingen voor U: DE COMMISSIE. J\ „MARY LOU" - „RAOUEL" - „DIEANI RIVER". Dames en Heeren! Voor het BILJART- TOURNOOI hebben wij prijsjes noodig. Mogen wij op Uw medewerking rekenen 1 Bij voorbaat onzen dank. laten kraken, en als dampige trampaarden over de groene weide gehuppeld. Sodemerammel, wat hebben we dat weer fijn opgeknapt. Hoe de tegenpartij heette, vraagt LI???? Ik kan wel hooren „menigte", dat U van veteranen-voetbal geen „fromage" gegeten hebt, want dat kan een echte veteraan nou precies geen snars bommen, weet U. Ze spelen eenvoudig, en of de tegenpartij nou naar de naam van L.O.R., K.N.U.D.D.E. of K.W.A.K. luistert, 't is ze allemaal égaal. Ik zal U een verslag besparen, maar 't was weer „pour le bou- langer". Got-o-Got wat een aroma, wat een gewijde trucjes, wat een ge heiligd samenspel. Als er een voetbal-walhalla bestaat komen de Ajakkers er in; 't was net masseeren met trek-stooten en doorschiet- ballen. Met een overwinning van 190, „in, letters negentien nul", een pracht-dorst en een stijve ribben-kast gingen we huistoe. Ver dikkeme, daar valt m'n eversharp op den grond en U weet niet wat een moeite het mij kost het ding op te rapen. Hè, hè, daar heb ik m'n potloodje weer. Rijnders hebben we als nieuwe veteraan begroet, 't was dik in orde Joop, maar eigenlijk moest je je „bottines" weer in 't vet zetten, daar we je nog best kunnen ge bruiken in de competitie-elftallen. Overigens waren het de ouwe- getrouwen, en daar is al zooveel over geschreven, dat mijn stunte lige pen hun lof niet voldoende kan bezingen. Alleen betreur ik maar jij moest toch ook je colbertje naast de varkens ophangen hè, en als je „de baden" wilde gebruiken, kon je toch ook met je bloote kakkies naar de sloot om de koeien-je-weet-wel uit je scheiding te halen. Jij moest toch Zondagsmorgens ook de goalpalen zetten, krijtlijnen trekken en den bal oppompen. Jessis man, ik weet nog goed dat onze voetbalpomp „kaduc" was, en we met het heele elftal geblazen hebben. Het apenzuur hebben we ons geblazen, en een jongen, ach, je kent hem nog wel, Hein-met-de-groene-kuif noemden we hem, omdat-ie altijd de koeien-blubber in z'n haar liet zitten, heeft er nog spat-aren van. Toen hadden we voor de Ver- eeniging wat over zie je, en nou las ik in ons blad, dat er vier junior-leden niet opgekomen zijn, omdat het een beetje regende. Daar erger ik me nou grijs an weet je en 't zal mij nu maar be nieuwen wat „Het Bestuur" daar tegen doet *J Schrijf jij nu maar groote artikelen over het „jeugdvoetbal" en stuur ze van mijn part een gedichtje thuis. Maar over de „Veteranen", de kerels, die Ajax groot hebben gemaakt niet dat mijnheer, geen lettertje. Gelukkig kan de „Ajax-ruïne" heusch wel een stootje velen, die knapen groeien allemaal tegen de verdrukking in, en in verschillende yersie's moest al een baan extra in gezet worden, vanwege de verdrukking ziet U, maar dat heelemaal weg cijferen van de beroemde afbraak" is toch wel een beetje hard. 1,1. Zaterdag hebben we dan toch weer eens onze oude botten

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 8