CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX X X X X X X Rechtsback X Rechtshalf -Ji f7~ 127 LESSEN VAN REYNOLDS. De middenlinie. E middenlinie kan het scharnier van het elftal genoemd worden en op de be kwaamheid en sterkte ervan rust groo- tendeels het succes van de ploeg. Om een ideaal halfspeler te worden, moet de speler vlug en sterk zijn en goed zijn hoofd en voeten kunnen' gebruiken. Hij is de geheele 90 minuten bezig en kan wat snelheid en conditie be treft, ifiets aan het lot overlaten. Een halfspeler heeft een tweeledige opdracht: „op bouwend" en „afbrekend". In de eerste moet hij zijn voorspelers helpen den aanval op te bouwen, die den bal zal brengen bij het doel van de tegenpartij. In de laatste moet hij zijn deel vervullen in het afbreken van zijn tegenstander's aanval, welke den nederlaag ten gevolge kan hebben van zijn eigen partij. In dit artikel zal ik mij eerst bepalen tot het spel van de vleugelhalfspelers, hetwelk zoowel voor den rechter- als den linker geldt. De voorspeler waar het meest op gelet moet worden is de binnen-voorspeler en de op stelling bij het begin moet als volgt zijn: Rechtsbuiten Rechtsbinnen Middenvoor Linksbinnen Linkshalf Middenvoor Genterhalf Linksbuiten Rechtshalf Deze opstelling moet steeds volgehouden- worden. Middenspelers moeten niet te dicht op de voorspelers zitten, doch dicht genoeg om aan eiken aanval te kun nen deelnemen. Opbouwen. Voeden der voorspelers. Na den bal in zijn bezit gekregen te hebben, moet de middenspeler hem daar plaatsen, waar er het groot ste voordeel uitgetrokken kan worden, dat is bij der. ongedekt staanden voorspeler. Om dit te doen, moet de positie vlug opgenomen worden. De volgende diagrammen laten zien wat ik bedoel. No. I Linksbuiten Rechtshalf 9 Rechtshalf In I speelt de halfspeler den bal naar binnen, trekt daardoor de verdedigende partij naar zich en plaatst den bal naar den vrij staanden linkbuiten. L. Buiten No. II R. Half Ls. Binnen •Ls.half In II werkt hij den bal in de richting van den links buiten en passeert naar linksbinnen. No. III L. Buiten ^Linkshalf In III gaat de bal geplaatst langs de grenslijn, de aanvallende rechtshalf wordt gepasseerd en den rechts back wordt van zijn doel weggetrokken om aan te vallen. N.B. de stippellijn op de diagrammen geeft den weg aan van den geplaatsten bal, de gewone lijn den weg dien de halfspeler neemt. Elk plaatsen moet zoo gedaan worden, dat de spe ler den bal 2 a 3 M. vóór hem ontvangt en in volle vaart meegenomen kan worden, waardoor het spel sneller wordt en de verdediging minder tijd krijgt zich te herstellen. Een linker vleugelhalf moet, wanneer daartoe gelegenheid is er niet tegen opzien, den bal naar zijn spelers op den rechtervleugel te plaatsen en omgekeerd. De bal moet zooveel mogelijk langs den grond gepasseerd worden, doch indien dit niet mogelijk is, over de hoofden der spelers van de tegenpartij. Houd den bal niet te lang vast, passeer en stel je op nieuw op. Trap maar niet in het wilde weg, je voor spelers hebben er niets aan. Denk er bij na, wanneer je den bal moet ingooien, dat deze voor de voeten van ja medespelers gegooid wordt, het wint tijd. Wanneer naar den centerhalf ingegooid wordt, kan deze direct naar den anderen vleugel plaatsen en zoodoende den aanval verplaatsen. Ingooien moeten snel genomen worden, vóór de verdediging gereed is. Bij ingooien kan men nooit buitenspel staan.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1930 | | pagina 5