LCLÜ No. 17 DONDERDAG 13 DECEMBER 1928 11de JAARGANG Bestuurderen van Ajax roepen alle Speelplichtigen, Verlofgangers en Groot verlofgangers op zich met spoed onder de wapenen te stellen* Bestuurderen van Ajax M* J* KOOLHAAS, iiwïïïfl i »ï*ia I sai sutm&M Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESmiT 1 J. 6ROOTmE13ER m. J. ROOCHflflS Secretaris-Generaal. MOBILISATIE. Het is geschied! Nadat U.V.V. aan de Lage Weide te Utrecht zich j.l. Zondag tegen H.F.C. dermate heeft ge weerd, dat de puntjes in het vijandelijk kamp zijn gebleven, is voor Ajax ernstig degradatie-gevaar ontstaan! Een degradatie-gevaar, waardoor het Bestuur zich geroepen achtte: NOODTOESTAND in het Ajax-kamp te proclameeren! In verband hiermede heeft men alle troepen, zoowel actieve als oudgedienden gerequireerd door middel van bovenstaande: OPROEPING TOT OPKOMST MET SPOED. In een op Zondagnacht gehouden vergadering van den Ministerraad is dit besluit gevallen. Kapitein Van Kol is tot Opperbevelhebber van Leger en Vloot benoemd. De Ministerraad verwijst met nadruk naar blz. 40 van het zakboekje, waarbij uitdrukkelijk is bepaald, dat in deze dagen het gebruik van ster ken drank en het rooken van sigaren of sigaretten moet worden nagelaten. Men bedenke dat Ajax nimmer onze diensten meer zal behoeven dan in deze ernstige dagen en dat wij met alle ons ten dienste staande midde len moeten medewerken, het gevaar te bestrijden! Ten einde te bevorderen dat deze noodtoestand spoedig opgeheven kan worden, heeft de Minis terraad het volgende geproclameerd: PROCLAMATIE. 1. De Ministerraad beveelt dat alle Ajacieden vooral in deze dagen zonder z.g. kankeren de be sluiten van Bestuur- en Elftallencommissie zullen aanvaarden. 2. De Ministerraad beveelt de Elftallencom missie dat vanaf heden één el f t al in de vuur linie wordt geschoven dat alleen in uiterste nood zaak mag gewijzigd worden. 3. De Ministerraad adviseert om het hoofd

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1