AÜAX El' X 'Alm \VER/tl-|!JNT^ No. 16 DONDERDAG 22 NOVEMBER 1928 11de JAARGANG 'P R. K. Jager. J. Th. Distelbrink en D. J. G. Monnik. 1. Villhaber en A. Kulcker. Zondag 2 December 2 uur Vriendschappelijke Wedstrijd AJAX - P 5.V. BOETE. Bij den wedstrijd Ajax 7J.O.S. 2 zijn onze spelers na rust uit het veld geloopen (volgens hen was het weer te slecht). De A.V.B. heeft ons met 5.beboet en hebben we den wed strijd met 61 verloren. tam Verschijnt onder leiding van: fl. C. DE5CHIT 3. 3. 6ROOTfT)E13ER m. 3. ROOCHflflS vl/ OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. Aangenomen als werkend lid: Als Adspirant-lid: Afgevoerd als adspirant- of werkend lid: W. Iseger (spelen voor eene andere vereeni- ging), L. Lulofs en B. van Bijnen, A. W. H. Damman en K. Zurcher. Als Ondersteunend lid: Voortaan zullen eventueele boeten (voor te laat beginnen, uit het veld loopen enz.) op de spelers van het elftal, dat zich hieraan schuldig maakt, verhaald worden. In eene goed georganiseerde vereeniging als Ajax moesten dergelijke krasse maatregelen nooit ten uitvoer gebracht behoe ven te worden. Dolf, die in Milaan als aanvoeder van het Nederlandsch Elftal zal fungeeren.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1