No. 14 DONDERDAG 18 OCTOBER 1928 11de JAARGANG -k i AJACIEDEN. I I Vijf wedstrijden en één punt, dat wordt ern stig. Op 15-jarigen leeftijd zijn wij eens gestrui keld, de overlevenden kennen nog maar één leus: dat nimmerweer, en nu met ons 30-jarige jubileum in zicht? Dat mag niet Heeren, alle hens aan dek, geen persoonlijke kwesties meer, wij kennen nu nog maar alleen rasechte Ajacieden. Er zijn nu 5 wedstrijden gespeeld, als dit aan tal tien bedraagt, zien wij elkaar weer eens in de oogen zeer zeker zal er menige zweetdruppel gevallen zijn, maar het resultaat zal dan ook verrassend, een club als Ajax waardig, wezen. Zondag a.s. met waren heldenmoed en doods verachting het terrein betreden, de leus slechts over mijn lijk moet algemeen zijn. Alle elf 25 op de 100 idem, en wij moeten winnen, tegen zulk een overmacht kan onze tegenstander niet op. Dus elftalspelers den borst natgemaakt en de 21e October is ons. Met 21 heeft Ajax altijd op goeden voet gestaan, 21 Mei 1911 promoveer den wij naar de eerste klasse, op den 21en krijg ik altijd mijn belastingbiljet, o, pardon! ik zou niet persoonlijk worden. Dus Ajacieden, Spelers en aanhangers allen op a.s. Zondag present. F. SCHOEVAART, Voorzitter. 'F Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESmiT 3. 3. SROOTmEIJER m. 3. ROOCHflflS OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. j -jr Bestuur: F. Schoevaart, Voorzitter. M. Smit, Vice-Voorzitter. M. J. Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. Tel. 25005. A. L. Desmit, 2e Secretaris. J. Oudheusden, Penningmeester. G. de Jongh, 2e Penningmeester. S. Tump "j J. C. A. Smit J* Commissaris. C. H. W. de Bois j Enquêtecommissie: C. H. W. de Bois. M. Smit. M. J. Koolhaas, Secretaris, Oranje Nassaulaan 81. A. A. Bogaard. J. de Boer Jr. Elftallencommissie H. Hordijk. J. Pelser. J. Hoogland. S. Tump. R. Vunderink. Th. Brokmann. Reserve H. Delsen. J. C. A. Smit, Secretaris, Tugelaweg 18, Tel. 53353.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1