Verschijnt onder leiding van: fl. DESfTlIT 1 3. 6R00T(DEDER m. 3. f?00£HflflS No. 12 DONDERDAG 20 SEPTEMBER 1928 11de JAARGANG. Wit yersey, met roöde baan of borst en rug. Witte pantalon. Zwarte kousen met rood-witte omslagen. Voor niet nakomen van deze bepaling zal een boete worden opgelegd en loopt men tevens de kans, dat het medespelen in den een of anderen wedstrijd door den scheidsrechter verboden wordt. Leden, Adspiranten en Donateurs worden er aan herinnerd, dat Zondag a.s. bij den wedstrijd AjaxH.F.C. de diploma's van portretten moe ten zijn voorzien. U loopt anders de kans door den belastingambtenaar geweigerd te worden. Onze clubavonden worden des Vrijdags avonds in de bovenzaal van De Nieuwe Karse- boom, Amstelstraat, gehouden. Adspirant-leden hebben geen toegang. Wij rekenen er op, dat vele leden present zul len zijn, het bevordert den goeden clubgeest. Een schitterende leestafel is voor U ingericht. 7 Wilhelmina-Biljarts zijn gratis beschikbaar, voor het spelen van een kurkje of Biljart-compe titie. Binnen enkele weken zal een begin worden gemaakt met een groo.te Biljart-competitie. Wij rekenen op U.. M. J. KOOLHAAS, Secretaris. Oranje Nassaulaan 81. Telefoon 25005. Aangenomen als werkend lidJ. D. Ch. Thijs- sen, G. van Engelen. Als adspirant-lid: L. Boef, J. W. L. Ridde- rikhof. Als ondersteunend lid: J. van der Donk, H. Manheim, H. Sitter Sr., G. E. v. d. Werff en Mr. A. v. d. Berg. Voorgesteld als adspirant-lid of werkend lid: J. H. Seylhouwer, Amaliastraat 9, A'dam. E. Limper, Linnaeushof 73. Y. Arema, Zeeburgerdijk 37. F. Kusters, Kerkstraat 249. J. de Leon, Swammerdamstraat 21. D. van Haren Noman, Keizersgracht 755. E. L. Bosch, Marnixstraat 71. J. Komen, Rijnstraat 70, Amsterdam. Als ondersteunend lid: Maupie Staal, J. N. Sleeswijk, A. H. Stoppelen burg, W. Das. Reeds bij de eerste wedstrijden van onze elf tallen hebben verschilende spelers verzuimd het officieele Ajaxtenue te dragen. Zoo zagen wij bij het Adspirantentournooi van V.V.A. enkele van onze spelers met grijze kousen en zwarte broe ken. Het bestuur brengt hierbij in herinnering, dat het verboden is in wedstrijden in ander cos- tuum te verschijnen dan de officieel aangegeven kleeding, n.l PORTRETTEN OP DIPLOMA'S. CLUBAVONDEN. Door samenloop van omstandigheden kon dit nummer geen slot-correctie ondergaan. (Red.) $7 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. ONS CLUBTENUE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1