Jaarlijksche Algemeene Vergadering m a»j i >Tii i LCLUE No. 9 DONDERDAG 12 JULI 1928 11de JAARGRNG. op WOENSDAG, 25 Juli 1928 des avonds om 8 uur precies in Bellevue, ingang Marnixstraat. 6. Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESiTHT 3. 3. 6ROOT1DEI3ER m. 3. ROOChfiflS AGENDA: 1. Opening. (Uitreiking medailles aan spelers van Ajax I, II, V en Adspiranten A voor het behaalde kampioenschap.) 2. Notulen vorige Jaarvergadering. 3. Jaarverslag Secretaris. Jaarverslag Penningmeester. Rapport Kascommissie. Vaststelling contributie voor het komende seizoen. Bekrachtiging Bestuursvoorstel den Heer J. Schoevaart te benoemen tot Eerelid. 8. Voorstel van het Bestuur (in verband met Art. 5 der Statuten) de vereeniging voor een tijds verloop van 29 jaren te verlengen. Bestuursverkiezing: Aftredende leden: F. Schoevaart, le Voorzitter, A. L. Desmit, 2e Secretaris. J. Oudheusden, le Penningmeester, C. H. W. de Bois en F. Couton, Commissarissen. (De aftredende zijn herkiesbaar). Verkiezing Elftallencommissie en Secretaris van deze Commissie. (De commissie bestond uit de Heeren A. J. de Kruyff, J. Pelser, J. Hoogland, S. Tump, R. Vunderink, M. Smit en J. C. A. Smit, Secretaris). 11. Verkiezing Enquete-commissie (de commissie bestond uit de Heeren C. H. W. de Bois, M.Smit, A. A. Bogaard, J. de Boer Jr. en M. J. Koolhaas). 4. 5. 7. 9. 10.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1