ym fiiai z\ »j±m No. 7 DONDERDAG 24 MEI 1928 11de JAARGANG. I OFFICIEEL GEDEELTE. j HET OLYMPISCH VOETBALTOURNOOI. Voorronde. 27 Mei (le Pinksterdag): 35 uur: Chili-Portugal. (Nieuwe Stadion). 79 uur: BelgiëLuxemburg. (Nw. Stadion). 28 M e i (2e Pinksterdag) 24 uur: ZwitserlandDuitschland. (Nieu we Stadion). 79 uur: EgypteTurkije. (Nw. Stadion). Dinsdag 29 Mei: 2i4 uur: ItaliëFrankrijk. (Nieuwe Stadion). 46 uur: Winner Chili—(PortugalJoego slavië (Oude Stadion). 7—9 uurArgentinëAmerika. (Nieuwe Sta dion). Woensdag 30 M e i 2—4 uur: Winner SpanjeMexico. (Nieuwe Stadion). 7—9 uur: HollandUruguay. (Nw. Stadion). Er behoeft dus maar één wedstrijd in het oude Stadion te worden gespeeld! PLAATSEN VOOR NEDERLAND-URUGUYA. Een run op het perceel Oranje Nassaulaan 81. Zaterdagmiddag en Zondag heeft het den ge- heelen dag storm geloopen. Een kleine duizend plaatsen werden door onze leden aangevraagd. Natuurlijk zullen weer vele leden teleurge steld worden, daar wij het aangevraagde aantal wederom niet toegewezen zullen krijgen. Wel heb ik bij mijn bezoek aan het Bonds- bureau er op gewezen, dat in onze vereeniging slechts 2 plaatsen per lid aangevraagd mogen worden en zouden wij dan ongeveer recht heb ben op een 1200 kaarten. Mij is gebleken, dat verschillende vereenigingen het vier-voud aan vragen, en dan, doordat de N.V.B. een zeker percentage toewees, steeds het juiste aantal ontvingen. Wij hebben gemeend onze admini stratie, die voor dergelijke wedstrijden toch al veel tijd in beslag neemt, niet onnoodig moei lijker te moeten maken. UITREIKING VAN DE EVENTUEEL TOE GEWEZEN PLAATSEN. Zondag, a.s. (le Pinksterdag) des morgens tusschen 10 en 11 uur in het Bestuurshuisje op het Ajaxterrein. Kaarten, op dat tijdstip niet afgehaald, worden verkocht. VAN ONZE ENQUETE-COMMISSIE. Voorgesteld als werkend- of adspirantlid: E. H. van Tuyl, Javastraat 131. B. van Bijnen, Haarlemmerstraat 87. P. L. Strijbosch, Corn. Springerstraat 31. W. Th. van Koten, Pretoriusplein 7. D. Köhlman, Zieseniskade 8. G. H. Espeet, Pretoriusstraat 88. C. van der Horst, Lauriergracht 116. J. van Dijke, Pretoriusplein 20. R. Glanzer, 3e Helmersstraat 24. H. E. Espeet, Pretoriusstraat 88. Verschijnt onder leiding van: fl. DESfDIT 3. 3. 6ROOT(T)EI3ER m. 3. ROOCHflflS

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1