De Olympische Spelen No. 6 ÜONOERDAG 10 MEI 1928 11de JAARGANG. Onze vertegenwoordigers in de voetbalspelen In den loop der vorige week heeft de Technische Commissie van den N.V.B. de 22 namen der spelers bekend gemaakt, die ons land zullen vertegenwoordigen in de Olympische Spelen. Zeer verheugd waren wij te vernemen dat twee Ajax-spelers namelijk de Heeren J. de Boer en D. van Kol uitverkoren zullen zijn tot die spelers te behooren, die onze kleuren hoog moeten houden. Naast een hartelijke gelukwensch aan het adres van beide Heeren, wenschen wij beiden veel succes. Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESfTUT 3. 3. 6ROOTmEI3ER m. 3. ROOCHflflS Jan de Boer, onze eminente doelverdediger. Dolf van Kol, onze kranige linksback.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1