AJAX II CLUBNIEUWS DER A. F. C. AJAX ==Sl 37 foto Desmit Een foto van onze reserves, die door goed volhouden tenslotte Blauw Wit II achter zich lieten en kampioen werden. ïU. 'F HONKBAL. Den 31 sten Maart moest het eerste negental tegen Quick in 't veld komen, zijnde de eerste ronde voor den beker. Nu weten wij dat Quick dit jaar een goed team heeft, waarvoor wij niet behoeven te vreezen als wij volledig zijn, doch er zijn „maren". Het 2e elftal zou Zondags tegen de Spartaan spelen en daar die lui een heel seizoen reeds geploeterd hebben, en wij nog aan het begin staan, zoo werd besloten, v. d. Heuvel, de Bois en Vunderink geen aanschrijving voor den honk balwedstrijd te sturen, waardoor wij natuurlijk een ge broken team hadden. En als je dan het veld opkomt, en hoort dat Stam eveneens verhinderd is en Baars ziek in bed ligt, dan kan iedereen zich voorstellen, dat er sprake van was den wedstrijd maar gewonnen te geven. Zoo stonden we dan nog in ons dagelijksch tenue als reeds Quick in gloednieuwe Amerikaansche pakken het veld inkomt. En wat voor een team. Vrij, Gouwetak, Bakker, Stam, Dobbinga, enz., een team dat klinkt als een klok. Maar plotseling krijgt het enthousiasme de overhand als Dirk ons komt vertellen dat er mooie nieuwe hand schoenen gekomen zijn. Warempel dan kan je niet blij ven kijken. Gauw wordt een negental samengesteld, waaronder drie uit het eerste en zes van het tweede negental, en dan gaan we naar het veld in met een gevoel over ons alsof we ingemaakt zullen worden. Zoo speelde het volgende negental: Bakker, keeper, Bogaard, bowler, Harinck, Smit en Blomvliet Sr. resp. Ie, 2e en 3e honk, Doon, korte stop, en in het veld, Meyer, Oosterman en Blomvliet Jr. We kiezen eerst veldwerk, want wat komt het er op aan, we krijgen toch dik klop. Maar toen Bogaard begint den lsten man netjes 3 slag te geven, uit. Dan komt Bakker die ook kan verdwijnen met 3 slag, en Vrij dito, dito. Allemachtig nou kan je droo- men wat je wil, maar wat we zagen en zouden zien, nou zoo lollig heb ik nog nooit gedroomd. Om kort te gaan, alle feiten kan je niet onthouden, er werd ge ranseld dat het een lust was. Harinck slaat hem diep het veld in, Oosterman en Blomvliet Jr. resp. in de tri bune. En het veldwerk? Af mijneheeren, af gewoon weg. Bertus greep links en rechts, Bakker gooide zijn „Quick- naamgenoot" prachtig uit op 't eerste en de ouwe Blom vliet wierp keurig van het 3e naar le, wat eveneens een 0 opleverde. Zoo stonden we in de 5e innings voor met 100. Maar het nulletje houden is natuurlijk uitgeslo ten, en Quick tikt er dan ook 5 bij elkaar, wat voor ons aanleiding is er een schepje op te gooien en ook nog 6 te maken. Zoo wonnen we met 165. Een apart woord van hulde aan Bogaard en Bakker, die den geheelen wedstrijd schitterend gespeeld hebben. Lui, de volgende week is het 2e elftal uitgespeeld, dus doen onze voetballers weer mee, en dan tegen de nieuwe A.G.H.C., een match die gewonnen moet worden.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 7