No. 4 ZATERDAG 14 APRIL 1928 11de JAARGANG. HOLLAND—DENEMARKEN. j j Een beperkt aantal plaatsen voor den op 22 April a.s. in het Stadion te spelen wedstrijd zijn Vrijdag, 20 April a.s. verkrijgbaar in ons Club lokaal Nieuwe Karseboom, Amstelstraat, des avonds tusschen 910 uur. tjc AJAX 5 NAAR DE RESIDENTIE. 'F Op Goeden Vrijdag en le Paaschdag heeft Ajax 5 een uitstapje gemaakt naar het Haagje voor het spelen van eenige wedstrijden om den H.B.S.-Eereledenbeker. Goeden Vrijdag lukte het onze jongens H.B.S. 4 met 30 te kloppen. In de demi-finale kregen wij echter op den len Paaschdag een leelijke douche, daar H.B.S. vijf ons thans met 1-0 klopte. Hoewel het jammer is, dat onze luidjes de finale niet hebben kunnen bereiken, kunnen wij met genoegen op beide wedstrijden terugzien, daar het in alle opzichten prettige wedstrijden waren. M. J. K. ONZE ADSP1RANTEN A. Nu onze Benjamins ongeslagen kampioen van hunne afdeeling zijn geworden, meende het Ajaxbestuur met hen een kleine trip naar de Bloembollenstreek te moeten maken. Getracht zal worden binnenkort in de buurt van Haarlem een Adspiranten-wedstrijd vastgesteld te krij gen. M. J. KOOLHAAS. Secretaris. KRONIEK. De tweedaagsche veldslag tegen Feyenoord behoort tot het verleden en de Paaschdagen brachten ons het bewijs dat de Rotterdammers dit seizoen iets sterker dan Ajax zijn. Waarom zouden we het ontkennen? Niets siert den over wonnenen meer dan een ruiterlijke gelukwensch aan het adres der overwinnaars en in de eerste plaats willen wij ons van deze plicht kwijten. Dat Feyenoord een uitstekende kans maakt kampioen van Nederland te worden, is in deze twee matches grondig bewezen en wij hopen dat de Rotterdammers hierin zullen slagen. De oorzaak van het falen van onze jongens ligt in de voornaamste plaats daarin, dat de Feyenoord- verdediging door haar stevigheid en doortas tendheid onze veel lichtere voorhoede het maken van een of meer doelpunten heeft belet. Aan de andere zijde heeft onze verdediging alles gedaan om Feyenoord's overwinningen zoo klein moge lijk te maken. Behalve de ongelukkige eerste tien minuten op ons veld is men daarin volkomen geslaagd en dit deel van ons team heeft ten slotte bevrediging geschonken. In Rotterdam hebben Jan de Boer, van Kol, doch vooral Henk Anderiesen prachtig gespeeld en een minder gelukkige beslissing van den neu tralen grensrechter, die een outbal over het hoofd zag, (Mutters zelf stond te ver van de be wuste plaats af) bracht Feyenoord het winnen de doelpunt. Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESmiT 1 3. GROOTmEDER (Tl. 3. ROOCHflflS

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1