No. 3 VRIJDAG 30 MAART 1928 11de JAARGANG. OFFICIEEL GEDEELTE. Voorgesteld als werkend lid: J. Elzenga en G. G. Smit. Bedankt ^ls werkend lid: P. W. Paulsen Jr. (door vertrek naar Nederlandsch-Indië). Deze goede clubgenoot wenschen wij gaarne een goe- ;de reis en behouden aankomst toe. Deze week ontvingen wij van H.B.S. de uit- noodiging om met ons 5e elftal deel te nemen aan hare seriewedstrijden, te houden op Goeden Vrijdag en op den lsten Paaschdag. Het Bestuur heeft H.B.S. direct medegedeeld, dat deze uit- noodiging bijzonder op prijs werd gesteld, vooral nu onze kranige jongens van het 5e elftal het kampioenschap van hunne afdeeling hebben be haald. Bij de wedstrijden om het Kampioenschap van Nederland zullen wij wederom de medewerking inroepen van enkele van onze oudere leden. Het Bestuur deelt mede, dat het bij druk be zochte wedstrijden verboden is plaats te nemen op de banken voor de oven-tribune. Een en an der is noodig voor eene goede regeling bij onze a.s. Kampioenswedstrijden. Bij den wedstrijd Ajax—Feyenoord zullen wij voor de Amsterdamsche kleuters eene collecte houden. Deze collecte kan alleen slagen, indien ik de medewerking heb van een 15-tal dames. Gaarne zie ik met spoed eenig bericht van de dames, die mij hierbij behulpzaam willen zijn, tegemoet. M. J. KOOLHAAS, Oranje Nassaulaan 81. Tel. 25005. CRICKET. vk. 4s Nu het voetbalseizoen ten einde loopt en wij weer aan zomersport gaan denken, begin ik met een beroep te doen op alle oude bekendenverder verzoek ik hen, die er iets voor voelen de mooie cricket-sport te gaan beoefenen beleefd, mij wel hun naam met adres te willen opgeven. Het ligt in de bedoeling dit jaar wederom met twee elftallen aan competitie-wedstrijden deel te nemen, resp. één N.C.B., één A.C.B.-elftal. Aan hen die er belang in stellen, bericht ik dat de jaarvergadering van den A.C.B. 4 April a.s. in één der bovenzalen van Café „de Roode Leeuw" gehouden zal worden. Linnauesstraat 45ahuis, J. M. EXMANN, Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESITIIT 3. 3. 6ROOTCT1EI3ER m. 3. ROOCHflflS 'F mu Ajax V naar den Haag. Commissarissen Aan onze werkende, adsvirant en onder steunende leden. Collecte voor het Amsterdamsch Vacantie- en Herstellingsoord.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1