Verschijnt onder leiding van: fl. C. DESfDlT 3. 3. 6ROOTfT)EI3ER m. 3. ROOCHflflS No. 1 DONDERDAG 1 MAART 1928 11 de JAARGANG. 'R DE ELFDE JAARGANG. I Het elfde jaar gaat in! Met dit nummer gaat de elfde jaargang van het Ajax Clubnieuws ter perse. Op 3 Decem ber 1916 voor de eerste maal onder leiding van Jan Qrootmeijer en Dirk Knegt verschenen, is de courant, met een korte onderbreking, geregeld de schakel geweest tusschen Bestuur en leden, is het blad uitgekomen met het doel de clubgeest meer intensief te bevorderen. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat de leden het abonnement zelf zouden betalen, doch in den loop der jaren meende het Bestuur en onze Algemeene Vergadering dat het blad alleen dan tot heil van de Ajax-gemeenschap zou zijn, als het in al onze kringen werd ge lezen. De uitgave van ons periodiek ging en gaat natuurlijk nog met zulke groote kosten gepaard dat de club zich belangrijke offers moet getroosten om het blad in stand te houden. Anderzijds werd door de uitgevers steeds alles gedaan om het orgaan goed te verzorgen, voorzoover wij pseudo-journalisten daarin ten minste zijn geslaagd. In ieder geval de huidige drie-hoofdige leiding constateert met vreugde dat de courant, met assistentie van enkele bekende Ajax-leden, zich in de rij der talrijke club-periodieken heeft weten staande te houden. Niets zal ons aangenamer zijn dan met onverminderde animo onze taak voort te zetten ten gerieve van de honderden Ajacieden, mits het ons daarbij niet ontbreke aan de noodige medewerking. DE REDACTIE. vt/ De plaatsen zullen VRIJDAG 9 MAART a.s. in ons clublokaal, des avonds tusschen 8V2 en 11 uur worden uitgereikt. Wij zijn wederom teleurgesteld. Van de 138 middenvak open tribune werden ons slechts 46 toegewezen. Men gelieve het Secretariaat niet meer lastig te vallen om plaatsen, daar hieraan helaas onmogelijk voldaan kan worden. Oranje Nassaulaan 81. M. J .KOOLHAAS, Secretaris. JAN DE BOER EN VAN KOL. Van Kol werd wederom in het Nederlandsch Elftal dat Zondag1 11 Maart a.s. tegen België zal spelen, gekozen, terwijl Jan de Boer, die het Zwaluwen Doel in België zoo SCHITTEREND verdedigd heeft, als reserve is aangewezen. Dat doet mij bijzonder veel genoegen, daar het voor mij nog steeds onbegrijpelijk was dat onze eminente keeper niet in het reserve- Olympisch elftal was opgenomen. Nu wachten we nog slechts op de verkiezing van onzen spil W. Anderiesen. Leden van de Elftallencommis- sie van den N.V.B. wrijft Uwe oogen eens goed uit!!! M. J. K. PLAATSEN VOOR DEN WEDSTRIJD I HOLLAND'BELGIE.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1