kl No. 18 DONDERDAG 2 FEBRUARI 1928 10de JAARGANG. i NederlandBelgië. Op Zondag 11 Maart, nm. 2 uur, wordt in het Stadion te Amsterdam gespeeld: NederlandBelgië. De volgende toegansprijzen gelden: Overdekte tribune (Middenvak) 7.40 iddm (Zijvak)4.20 Open tribune (Middenvak)3.20 idem (Zijvak)2.20 Staanplaatsen (Amphitheater) 1.15 idem (Jongens)0.60 Bestellingen voor 10 Februari a.s. schriftelijk te richten aan M. J. Koolhaas, Oranje Nassau- laan 81, terwijl het verschuldigde bedrag per postwissel moet worden overgemaakt aan on zen Penningmeester, J. Oudheusden, Zeilstraat 40. Later zal worden bekend gemaakt waar en wanneer de plaatsen afgehaald kunnen worden. Als gebruikelijk worden de ingekomen bestel lingen op volgorde van binnenkomst bij het Secretariaat geboekt, terwijl niet kan worden ingestaan, dat alle orders uitgevoerd kunnen worden. Bestellingen na 10 Februari a.s. opgegeven, worden niet meer in behandeling genomen, terwijl bestellingen, waarvan op 10 Februari het verschuldigde beorag niet bij onzen penning meester is binnengekomen, als niet gedaan worden beschouwd. Oranje Nassaulaan 81. M. J. KOOLHAAS, Telefoon 25005. Secretaris. KRONIEK. Als D.F.C. jl. Zondag zoo onverstandig was geweest twee puntjes op Houtrust achter te laten, dan had vader Mühlhaus de kampioens medailles al in den vorm kunnen gieten! Zóó snel is namelijk het tempo waarmede de Ajacie- den hun run naar de kampioensplaats beëindi gen! En V.U.C., dat met 40 èn Hilversum, dat met 20 verloor werden slachtoffers van de thans oogenschijnlijk onverslaanbare Meersche heldenMet één wedstrijd minder gespeeld dan D.F.C. hebben wij reeds een voorsprong van twee punten, zoodat het kampioenschap thans wel dicht in ons bereik ligt. Hoe is het ook anders mogelijk. Met een achterhoede, die in 14 wedstrijden slechts elf maal wordt gepasseerd is het een uitgemaakte zaak, dat je kampioen wordt. Ik herinner me, schertsend gesproken, bijna niet dat Jan de Boer z'n laatste balletje door liet. Verder heeft de voorhoede met een kleine 40 doelpunten haar plicht gedaan en het resultaat is „een kampioenschap van heel dicht bij"! Over AjaxV.U.C. valt in deze kroniek te memoreeren, dat Vogel weer eens een paar (wel vier!) goals maakte. Dat het een goede match was en dat het ten slotte een spannende match werd ondanks de 4 goals verschil. Met de rust was de stand 1—0 en een omzetting in de V.U.C.-gelederen ipaakte de Haagsche ploeg Verschijnt onder leiding van: fl. L DESmiT 3. 3. 6ROOT(DEI3ER m. 3. ROOCHflflS

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1928 | | pagina 1